Als u een uitkering ontvangt via Laborijn en er iets wijzigt in uw situatie, geeft u dit aan ons door. Deze wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering. Dus verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig uitkering krijgt.

In de online omgeving ‘Mijn inkomen’ kunt u de informatie rondom uw uitkering eenvoudig bekijken. Hier kunt u ook wijzigingen online doorgeven.

'Mijn inkomen'

Vul het wijzigingsformulier online in:

DigiD linkwijzigingsformulier

of download het wijzigingsformulier en vul het in:

Wijzigingsformulier

Het ingevulde formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Alle wijzigingen van u, uw partner en kind(eren) die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering geeft u door. Voorbeelden zijn:

 • wijzigingen woonsituatie en/of gezinssamenstelling
 • wijzigingen werk of studie
 • wijzigingen inkomen
 • wijzigingen vermogen
 • overige wijzigingen

Wijzigingen woonsituatie en/of gezinssamenstelling

 • U gaat trouwen / samenwonen / uit elkaar of u wordt fiscaal partner
 • U gaat verhuizen
 • Uw gezinssamenstelling wijzigt of er komt iemand bij u op het adres wonen of er vertrekt iemand
 • Uw verblijfsvergunning is gewijzigd
 • U heeft tijdelijk een ander verblijfadres (bv. detentie, ziekenhuis, zorginstelling)

Wijzigingen werk of studie

 • U bent aan het werk gegaan (betaald werk / vrijwilligerswerk / stage) / gestopt met werken / meer of minder gaan werken
 • U bent begonnen met een studie / opleiding of er is iets gewijzigd in uw studie / opleiding
 • Uw medebewoner van 21 jaar of ouder gaat studeren of stopt met studeren

Wijzigingen inkomen

 • U ontvangt inkomen uit werk / uitkering / alimentatie / studiefinanciering / pensioenuitbetaling of van pensioenafkoop / huurinkomsten / heffingskortingen / een schenking of giften en andere vormen van inkomen
 • U krijgt een nieuw inkomen of de hoogte van uw inkomen is gewijzigd
 • U heeft een terugbetaling / nabetaling ontvangen
 • U sluit een lening af

Wijzigingen vermogen

 • U heeft vermogen ontvangen. Bijvoorbeeld een gift / erfenis / vermogen uit boedelscheiding / (geld)prijs / vermogen in het buitenland (bv. woning, grond, bankrekening). Giften tot € 1200 hoeft u niet te melden. Zie ook de pagina 'vrijlating voor giften'
 • U heeft een auto / motor / caravan / aanhangwagen / boot aangeschaft of gekregen
 • U heeft een bankrekening geopend. Let op: ook van uw ten laste komende kind(eren)

Overige wijzigingen

 • Uw uitkering moet op een andere bankrekening worden gestort, bijvoorbeeld bij bewindvoering
 • Er zijn andere wijzigingen waarvan u denkt dat deze van invloed kunnen zijn op uw uitkering
 • U verblijft in het buitenland en/of gaat op vakantie, lees dan de pagina

  'Ik ga naar het buitenland/op vakantie'

Wanneer geef ik wijzigingen door?

U geeft uw wijziging zo snel mogelijk door aan Laborijn. Doe dit uiterlijk aan het eind van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, maar liever nog binnen 5 dagen nadat de wijziging zich voordoet of nadat u weet van de wijziging.

Hoe geef ik wijzigingen door?

 • Ga  naar 'Mijn inkomen'  om wijzigingen door te geven:

Mijn inkomen

of

 • vul online het wijzigingsformulier in:

  DigiD linkWijzigingsformulier

  (let op: dit formulier werkt niet goed in de browser Internet Explorer, we raden u aan om een andere browser te gebruiken)

  of
   
 • download het wijzigingsformulier en vul het in:

  Wijzigingsformulier

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Onze contactgegevens

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen? Neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.

Wanneer wordt mijn wijziging in behandeling genomen?

Zodra Laborijn uw formulier heeft ontvangen, wordt deze in behandeling genomen en verwerkt bij de volgende betalingsronde. Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing (zie Rijksoverheid.nl/Privacy en persoonsgegevens(externe link)).

Hoe worden mijn inkomsten uit werk verwerkt?

Als u naast uw uitkering maandelijks inkomsten uit werk krijgt moet u dat doorgeven (via het wijzigingsformulier). Zodat wij het juiste bedrag aan aanvullende uitkering aan u kunnen uitbetalen. Een bewijs van inkomsten is een (kopie van een ) loonstrook (een bankafschrift is dat niet).

1 keer per maand

Geef uw inkomsten 1 keer per maand aan ons door zodra u alle loonstroken van de betreffende maand binnen heeft. We betalen uw aanvullende uitkering zo spoedig mogelijk uit op de normale betaaldatum of op 1 van de dagen daarna.

Schatting

Soms werken we met een schatting als uw loon nog niet precies bekend is. U geeft dan het aantal gewerkte uren door op het wijzigingsformulier. Die schatting verrekenen we dan de maand daarna aan de hand van uw loonstrook met de daadwerkelijk gewerkte uren. Heeft u te veel aanvullende uitkering ontvangen omdat u meer uren gewerkt heeft? Dan brengen wij dit bedrag de maand daarna in mindering op uw aanvullende uitkering. Heeft u minder uren gewerkt dan vooraf ingeschat? Dan betalen wij dat tekort direct aan u uit.
 

Vakantiegeld en reiskosten

Wij verrekenen uw inkomsten inclusief vakantiegeld. Dit betekent dat er per maand vakantiegeld wordt verrekend. Wanneer het vakantiegeld van uw werkgever wordt uitbetaald mag u dit houden.

Wanneer u reiskosten vergoeding heeft van uw werkgever is dat geen inkomen en wordt niet gekort op de uitkering.

Heeft u maand geen inkomsten gehad?

Geef dit ook aan ons door. Uw uitkering wordt anders niet (volledig) betaald.

Stoppen uw inkomsten uit werk definitief?

Geef ook dit zo snel mogelijk aan ons door. Zodat wij iedere maand weer uw volledige uitkering aan u kunnen uitbetalen.

Als uw inkomsten uit werk stoppen, kan het zijn dat u recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) via UWV. Deze moet u zelf aanvragen. Deze inkomsten (WW) geeft u dan weer aan ons door.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet op tijd doorgeef?

Afhankelijk van uw wijziging kan het betekenen dat u:

 • te veel uitkering ontvangt. U moet het te veel ontvangen bedrag terugbetalen
 • een boete kunt krijgen. In sommige situaties krijgt u geen boete, maar een waarschuwing

Sommige wijzigingen zorgen ervoor dat u juist meer uitkering hoort te krijgen.
Als wij deze wijziging niet doorkrijgen van u, dan krijgt u dus juist te weinig uitkering.

Heeft u gevonden wat u zocht?