Wanneer u op vakantie gaat of langere tijd in het buitenland verblijft, zijn er bepaalde regels waar u zich aan dient te houden. 

Wat zijn de regels?

U mag elk kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. De 4 weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld 2 keer 2 weken.

Het is niet toegestaan om de weken van 2 opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan 4 weken in het buitenland, dan vervalt na die 4 weken het recht op een uitkering.

Hoe meld ik mijn verblijf in het buitenland/vakantie?

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Klik hier voor onze contactgegevens

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen?
Neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.

Heeft u gevonden wat u zocht?