Wanneer u op vakantie gaat of langere tijd in het buitenland verblijft, zijn er bepaalde regels waar u zich aan dient te houden. 

Wat zijn de regels?

U mag elk kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. De 4 weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld 2 keer 2 weken.

Het is niet toegestaan om de weken van 2 opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan 4 weken in het buitenland, dan vervalt na die 4 weken het recht op een uitkering.

Hoe meld ik mijn verblijf in het buitenland/vakantie?

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Klik hier voor onze contactgegevens

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen?
Neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.

Verblijf in buitenland tijdens coronacrisis

Verblijft u in het buitenland of ben u van plan om naar het buitenland te gaan? De duur van uw verblijf in het buitenland is op dit moment geen zekerheid. Uw verblijf in het buitenland kan, vanwege de coronacrisis, ongepland worden verlengd. Wat u, als klant van Laborijn, dan moet doen, leest u hier.

Reisadvies

De Rijksoverheid geeft reisadviezen. Wij raden u aan om deze adviezen ter harte te nemen. Op onderstaande website leest u meer over het reisadvies van verschillende bestemmingen:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Is uw verblijf in het buitenland langer vanwege corona?

U mag elk kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. Gedurende uw verblijf van 4 weken heeft u recht op uw uitkering. Verblijft u langer dan 4 weken in het buitenland? Dan heeft u, in beginsel, geen recht meer op uw uitkering. De reden waarom u langer in het buitenland verblijft doet er niet toe. Dus als uw vlucht wordt geannuleerd of u met de auto het gebied niet kunt verlaten (bijvoorbeeld door een lockdown van een land of een stad), kan dit gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering. Houdt u hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.

Arbeids- en re-integratieverplichting

Volgt u een re-integratietraject, opleiding of stage? Of doet u een andere activiteit gericht op werk? Dan moet u toestemming vragen aan uw contactpersoon om deze activiteit te mogen onderbreken.

Als u, op korte termijn, zicht heeft op een (betaalde) baan geven wij u geen toestemming. In alle andere gevallen bespreken wij samen met u de mogelijkheden voor uw verblijf in het buitenland.

Verblijft u in quarantaine? Dan gaan wij samen met u in overleg over uw mogelijkheden. U krijgt dan bijvoorbeeld (thuis)opdrachten of uw traject wordt verlengd.  

Houdt u hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.

Wat moet u doen als uw verblijf (onbedoeld) wordt verlengd?

Als u niet op de aangegeven datum terug kunt zijn moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Laborijn. En meldt u zich bij thuiskomst zo snel mogelijk bij uw consulent inkomen zodat hij/zij weet dat u weer terug bent in Nederland.

Ook is het van belang dat u ons op de hoogte houdt van de door u onderzochte mogelijkheden om terug te reizen naar Nederland.

Heeft u gevonden wat u zocht?