Laborijn is partner bij het vormgeven van een sluitende aanpak voor jongeren (18 tot 27 jaar). Wij bieden ondersteuning en ontwikkeling richting werk of studie aan jongeren die een Participatiewet-uitkering ontvangen.

Trainingsprogramma

Wij hebben een jongerenteam. Daarin werken re-integratieconsulenten, een consulent inkomen en een trainer nauw samen.

Vanuit het bestaande trainingsaanbod is een trainingsaanbod op maat gemaakt, speciaal voor jongeren. Dit programma wordt bij de start van onze dienstverlening direct aangeboden. Na het eerste gesprek met een screener van Laborijn wordt de jongere aangemeld voor dit programma.

Naast het programma van 4 dagdelen, bieden wij aanvullende themamodules aan die aansluiten bij de vraagstukken van jongeren. Zoals het voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek of verslaving. Ook is er een beweegaanbod beschikbaar. Hiervoor werken wij samen met organisaties zoals Buurtplein(externe link) en Sportservice Doetinchem.(externe link)

Terugkeer naar onderwijs

In nauwe samenwerking met het Graafschap College(externe link) wordt gekeken naar (terugkeer) kansen binnen het regulier onderwijs, dan wel via BOL/BBL. Jongeren krijgen voorlichting over het starten met een reguliere opleiding.

Van onderwijs naar werk

Ook helpen wij jongeren die geen lopende Participatiewet-uitkering hebben. Laborijn is partner bij de uitvoering van de regionale aanpak ‘Alle Achterhoekse Jongeren naar werk, school of betekenisvolle daginvulling’. We nemen actief deel en brengen onze expertise in bij casusoverleggen op gemeentelijk en sub-regionaal niveau. Er zijn afspraken tussen scholen en Laborijn om ervoor te zorgen dat de jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het VSO/PRO-onderwijs begeleid worden. Zodat er een naadloze overgang is vanuit het onderwijs naar werk.

Individuele studietoeslag

Studeert u en bent u door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen? Dan kunt u aanspraak maken op een individuele studietoeslag.

ZEG Achterhoek

ZEG Achterhoek is het startpunt voor jongeren uit de Achterhoek die willen leren, werken of een steuntje in de rug nodig hebben. Op de website van ZEG Achterhoek staan ruim 40 ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren, zoals de ZEG Opstartbonus(externe link) en de ZEG Consulenten(externe link).
 

Ga naar de website van ZEG Achterhoek(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?