Ondernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met corona-maatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Een aantal van deze regelingen loopt nog.

Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.  

Vangnetregeling voor zelfstandigen

Om zelfstandigen die geen of onvoldoende ondersteuning krijgen vanuit het corona-steunpakket te helpen, heeft Laborijn, samen met gemeenten Aalten en Doetinchem, een vangnetregeling opgezet.

Kunt u geen beroep (meer) doen op het steunpakket van de landelijke overheid?

Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld in het opvangen van noodzakelijke kosten of achterstanden die u niet op een andere manier kunt betalen.

Heeft u geen andere middelen om op terug te vallen, zoals spaarrekeningen, kredieten etc.? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor de vangnetregeling. U dient hierbij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • voor inkomensvoorziening bent u afhankelijk van het zelfstandig bedrijf/beroep. U bent zelfstandige zoals bedoeld artikel 1 onder b van het Bbz 2004
 • u kunt geen beroep (meer) doen op voorliggende (corona) voorzieningen
 • u heeft niet de beschikking over eigen middelen en reguliere voorliggende financieringsmogelijkheden (krediet bank e.d.).
 • met de voorziening wordt een bijdrage geleverd aan herstel van het verdienmodel waarmee na corona weer zelfredzaamheid zou kunnen worden gerealiseerd
 • met uw bedrijf of beroep wordt een bijdrage geleverd aan het sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch lokaal en regionaal perspectief
 • uw bedrijfsmatige activiteiten moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. Als u een vergunning nodig heeft moet u die kunnen tonen
 • Er mag door toepassing van de vangnetvoorziening geen concurrentievervalsing ontstaan. u moet de gebruikelijke marktprijzen (blijven) vragen voor uw product(en) en/of dienst(en)

Aanvraagformulier

Om een aanvraag te doen moet u een aanvraagformulier invullen. Aanvraagformulier 

Welke gegevens moet u aanleveren?

Bij uw aanvraag voor de vangnetregeling hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • een volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle op uw en uw partners naam staande bankrekeningen
 • een overzicht van:
   
  • uw huidige inkomsten
  • maandelijkse vaste lasten privé
  • maandelijkse vaste lasten zakelijk
  • kosten die u niet kan betalen zonder aanvullende ondersteuning
  • opgelopen achterstanden
  • de meest recente jaarrekening en fiscale aangifte van u en uw partner

Stuur de gegevens naar zelfstandigen@laborijn.nl met daarin uw naam en geboortedatum.

Het kan zijn dat voor de behandeling van uw aanvraag aanvullende gegevens nodig zijn.
Als dit het geval is nemen wij hierover contact met u op.

Beslissing op uw aanvraag

Zodra wij uw aanvraagformulier inclusief alle gevraagde bewijsstukken hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Ons streven is uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag een beslissing te nemen op uw aanvraag.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van Laborijn, bereikbaar op 0314 654 654 of via zelfstandigen@laborijn.nl of met het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem.

Andere regelingen

Meer informatie over andere regelingen die voor ondernemers van kracht zijn vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?