Laborijn

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeente Montferland.

Bij Laborijn geloven wij dat meedoen gelukkig en gezond maakt. Meedoen op je eigen niveau, maar wel in je volle kracht. Het is mooi om te zien hoeveel eigenwaarde en vervulling dat geeft. Of het nu gaat om werk bij een reguliere werkgever, om een leertraject, om een beschutte werkplek of om een andere vorm van ‘meedoen’, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk...wij geloven dat er geen betere manier is om een waardevol leven te leiden.

Wij werken aan werk
Onze doelstelling is dat iedere inwoner naar vermogen deelneemt aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk en als dit (nog) niet mogelijk is door(maatschappelijke) participatie. Ons principe is: werk (of opleiding) boven uitkering. Inwoners die zich aanmelden voor een Participatiewet-uitkering, krijgen direct een werkintake. Dit korte onderzoek noemen wij screening. Wij helpen inwoners zo snel mogelijk met het vinden van een (nieuwe) baan. Zo voorkomen wij dat zij onnodig of te lang gebruik maken van een uitkering.

Wij bedienen een brede doelgroep
Laborijn is een participatiebedrijf dat zich volledig richt op ‘inwoner & werk’, in alle mogelijke stadia: van mensen die werkzoekend zijn en relatief snel weer aan het werk kunnen, tot zij die alleen op een beschutte werkplek kunnen functioneren. Daartussenin zit de groep voor wie werk nog een stap te ver is en die om welke reden dan ook begeleiding nodig heeft; deze groep ondersteunen wij met een re-integratietraject of begeleiden wij naar een vorm van (maatschappelijke) participatie.

Wij zijn expert in ons werk
Wij hebben de ervaring en expertise in huis om onze brede doelgroep te bedienen en maatwerk te leveren op zeer diverse gebieden: van screening tot het toekennen en betalenvan uitkeringen, van het uitstippelen en begeleiden van re-integratietrajecten en het proces rondom detacheren tot het opstellen van Individuele Ontwikkelingsplannen en het bieden van jobcoaching. Wij beschikken bovendien over eigen Werkleercentra waar wij inwoners werknemers- en vakvaardigheden bijbrengen. Voor inwoners die niet in staat zijn loonvormende arbeid te verrichten, creëren wij beschutte werkplekken, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Om expert te zijn en te blijven, investeren wij in onze Laborijners. Zo certificeren wij onze jobcoaches en inkomensconsulenten. Anderen krijgen een training of volgen een opleiding. Wij zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving voor iedereen die bij ons werkt.

Wij zijn van meerwaarde voor gemeenten en werkgevers
Een groot deel van onze doelgroep wordt (tijdelijk) gedetacheerd en vindt op die manier uiteindelijk een reguliere baan. Onze relatie met het Werkgeversservicepunt Achterhoek en met werkgevers waar onze Wsw´ers zijn gedetacheerd, is daarom heel belangrijk. Zo zijn onze jobcoaches regelmatig op de werkvloer aanwezig om inwoners on-the-job te begeleiden. Ook onze gemeenten willen we meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld door onze kennis en expertise in te zetten bij beleidsontwikkeling en door een samenwerkingspartner te zijn binnen het brede sociale domein in elk van onze gemeenten.

Wij werken samen
Wij maken graag gebruik van initiatieven die in de samenleving en door gemeenten al zijn opgezet. Zo werken wij samen met de aanspreekpunten in wijken en dorpen, projecten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie, vertegenwoordigers en organisaties in het sociale domein, zoals Elver, Estinea, Zozijn, woningcorporaties en onderwijsorganisaties. Maar ook met de Sociale Raad en participatieraden. De samenwerking vindt plaats op alle niveaus; van bestuurlijk, management en bijvoorbeeld beleid tot uitvoerend. Overigens geldt dat ook voor de samenwerking binnen Laborijn. Die vindt plaats binnen én tussen afdelingen.
 

Twitter