Laborijn zet zich ervoor in dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. Bij voorkeur helpen wij mensen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Als werk nog een stap te ver is bieden we hulp in de vorm van ondersteuning, met een re-integratietraject of begeleiding naar een vorm van (maatschappelijke) participatie.

In het realiseren van onze opgave werken we graag met veel partijen in de regio samen, zowel (inclusieve) werkgevers als tal van partners in het brede sociale domein.

Naar vermogen meedoen

Voor de groep inwoners die wellicht nooit, maar zeker de komende jaren niet aan het werk kan gaan, werkt Laborijn samen met lokale partijen om deze mensen een plek te geven, isolatie of eenzaamheid te doorbreken en bijvoorbeeld verslaving of andere problemen te helpen oplossen. Het belangrijkste doel is weer naar vermogen mee te doen aan de samenleving.

Iedereen telt mee

De filosofie van Laborijn is: iedereen telt mee, iedereen doet ertoe en voor iedereen moet er een plek zijn. De aanpak voor deze inwoners is: hen weer op de been brengen (bijvoorbeeld met bepaalde zorg of hulpverlening), in hun kracht zetten en activeren. Het liefst zodanig dat werk in het verschiet komt, maar als dit niet lukt in ieder geval zo, dat er weer structuur, ritme en contacten met de omgeving ontstaan.

Laborijn werkt hiervoor samen met de gemeenten en instanties/organisaties op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, jeugdzorg, verslavingszorg, schuldhulpverlening en maatschappelijke begeleiding.

Samenwerking op alle niveaus

Wij maken graag gebruik van initiatieven die in de samenleving en door gemeenten al zijn opgezet. Zo werken wij samen met de aanspreekpunten in wijken en dorpen, projecten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie, vertegenwoordigers en organisaties in het sociale domein. Zoals Elver, Estinea, Zozijn, woningcorporaties en onderwijsorganisaties. Maar ook met de Sociale Raad en participatieraden werken we samen. Die samenwerking gebeurt op alle niveaus; van bestuurlijk, management, beleid tot uitvoerend.

Meer informatie over een aantal van onze samenwerkingen:

Heeft u gevonden wat u zocht?