Er zijn diverse regelingen voor verschillende mensen. Laborijn hanteert zoveel mogelijk maatwerk. Meer informatie over subsidies kunt u vinden op de website van het WerkgeversServicepunt Achterhoek.

  • No Risk polis via UWV: elke ziektedag wordt vergoed door UWV mits u de werknemer wordt ziekgemeld in het werkgeversportaal van UWV. De loonkosten worden 100% vergoed. U voert de Wet Poortwachter bij langdurig ziekte wel uit
  • Langdurige subsidie: op basis van een loonwaardemeting in praktijk wordt een loonwaarde percentage vastgesteld, het deel wat de werknemer niet presteert, vergoedt Laborijn aan u (loonkostensubsidie)
  • Loonkostenvoordeel (LKV): meestal heeft u hier recht op maar niet in alle gevallen. Het is een belastingvoordeel op afdrachten van loonbelasting

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Neem contact op met 1 van onze accountmanagers

Heeft u gevonden wat u zocht?