Ieder kwartaal geven we in een kwartaalrapportage de actuele stand van zaken weer. Ieder jaar geven we in een jaarverslag in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken van een afgelopen jaar weer.