Ondersteuning voor ondernemers

Bent u zelfstandige? Of ex-zelfstandige en inwoner van gemeente Doetinchem of Aalten? Dan kunt u voor ondersteuning terecht bij Laborijn.

Wij bieden u ondersteuning wanneer u:

  • onvoldoende inkomen heeft
  • schulden heeft
  • een doorstart wilt maken met uw bedrijf
  • wilt stoppen met uw bedrijf
  • zich wilt oriënteren op een baan in loondienst
  • andere vragen heeft over uw bedrijf of beroep waar u nergens mee terecht kunt

Vormen van ondersteuning

U kunt hierbij denken aan hulp bij een (door)start, maar ook een financiële ondersteuning de vorm van een uitkering of een lening waarvoor u nergens anders terecht kunt:

Bbz

Het kan zijn dat u als zelfstandige tijdelijk onvoldoende inkomen heeft om van rond te komen. U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een aanvulling tot bijstandsniveau in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze aanvulling wordt eerst als een renteloze lening verstrekt. Aan de hand van uw jaarcijfers en de geldende bijstands-normen wordt achteraf vastgesteld of uw inkomen:

  • Iager was dan de norm, dan wordt de lening omgezet in een schenking
  • hoger was dan de norm, dan dient u de teveel ontvangen uitkering terug te betalen

Meer informatie over Bbz

Noodzakelijke investering

Moet u een noodzakelijke investering doen voor uw bedrijf maar kunt u nergens een krediet krijgen?

U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.

Hierbij wordt gekeken naar de kredietbehoefte die nodig is om uw bedrijf te kunnen voortzetten. Niet noodzakelijke investeringen worden niet meegenomen. De rente bedraagt 8%.

Maximaal krediet

  • Voor startende zelfstandigen ruim €37.000*
  • Voor gevestigde zelfstandigen ruim €200.000*

*Dit betreffen afgeronde bedragen. Neem voor de exacte bedragen contact met ons op.

Terugbetaling krediet

De lening moet in maximaal 10 jaar worden afgelost. Meestal is de looptijd een stuk korter. Er wordt namelijk gekeken naar wat u kan terugbetalen. Een starter dient meestal in staat te zijn om binnen maximaal 5 jaar de lening geheel af te lossen.

Inkomensvoorziening oudere zelfstandige (IOAZ)

Als u als oudere zelfstandige (vanaf 55 jaar) uw bedrijf wilt beëindigen en na beëindiging geen inkomen heeft, kunt u mogelijk een beroep doen op de wet IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Meldt u zich op tijd, het is van belang dat u nog ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Schuldhulpverlening

Indien uw schulden zo hoog zijn dat u er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening nodig zijn. Wij zullen vrijblijvend een intakegesprek met u voeren waarin wij zowel uw privé als zakelijke situatie bekijken. In overleg met u zullen wij een route bepalen. U blijft zelf regisseur van uw traject.

Advies en heroriëntatie

Als u wilt praten over uw ideeën voor uw bedrijf of de mogelijkheden voor een doorstart wilt onderzoeken, kunt u ook met ons in gesprek. Wij kijken graag mee naar de haalbaarheid van uw plannen en kunnen u hierin mogelijk voorzien van advies. Ook wanneer u besloten heeft niet verder te willen als zelfstandige en u wilt oriënteren op de arbeidsmarkt ondersteunen wij u hier graag in.

Contact

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Aanmelden kan ongeacht of u uw bedrijf of beroep voort kunt en wilt zetten en is volledig vrijblijvend.

Als u het prettiger vindt om persoonlijk uw vragen aan ons voor te leggen of ondersteuning wenst op een andere manier, neem dan ook gerust contact met ons op. Wij kijken graag met u mee.

U kunt ons bereiken via (0314) 654 654 en zelfstandigen@laborijn.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?