Laborijn is een samenwerkingsverband van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Aalten. De samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

De Gemeenschappelijke Regeling vindt u hier(externe link).

Laborijn voert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem onder andere de Participatiewet uit. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorschriften. De belangrijkste voorschriften zijn vastgelegd in verordeningen. Daarnaast beschikt Laborijn over eigen verordeningen en andere regelingen.

Verordeningen Participatiewet

Bij de verordeningen in het kader van de Participatiewet valt te denken aan de:

  • afstemmingsverordening
  • re-integratieverordening
  • verordening individuele inkomenstoeslag
  • verordening individuele studietoeslag
  • verordening tegenprestatie
  • verordening cliĆ«ntenparticipatie
  • verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De verordeningen van de gemeenten Aalten en Doetinchem staan op de website www.overheid.nl(externe link).

Regelingen Laborijn

Laborijn heeft ook eigen regelingen, waaronder verordeningen. Voorbeelden zijn de klachtenregeling, de archiefverordening en het mandaat van de directeur. Deze regelingen vindt u hier(externe link).

Veel regelingen treden pas in werking nadat deze bekend gemaakt zijn.
De bekendmakingen vindt u hier.(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?