Laborijn streeft ernaar zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk te helpen. Het liefst bij reguliere bedrijven. Laborijn helpt bedrijven dus aan werknemers en mensen aan werk. Bent u werkgever? Dan bieden wij u verschillende mogelijkheden.

Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Over het algemeen zijn dat mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Daarnaast verzorgen we 'werk-naar-werktrajecten' in opdracht van werkgevers. Onze visie is dat iedereen van waarde is voor de maatschappij. Nagenoeg iedereen heeft een zekere arbeidspotentie. En die komt het beste tot zijn recht in een zo gewoon mogelijke werkomgeving, waarin men gewoon meedoet. Net als ieder ander.

Detachering

Een groot deel van de Wsw'ers is gedetacheerd bij werkgevers. Een aantal is werkzaam binnen 1 van de Werkleercentra (WLC) van Laborijn. Meer informatie over detachering vindt u hier:

Ik zoek personeel

Werk uitbesteden

U kunt ook werk uitbesteden. Meer informatie vindt u hier:

Ik wil werk uitbesteden

Servicepunt voor werkgevers

Heeft u een vacature? Dan is de kans groot dat Laborijn voor u over een geschikte werkzoekende beschikt. Wij bemiddelen reguliere werkzoekenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Hiervoor werken wij samen met het Werkgeversservicepunt  Achterhoek (WSPA), hét aanspreekpunt als het gaat om aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunt u bij het WSPA terecht voor advies over subsidies en informatie over de regionale arbeidsmarkt. Dit servicepunt is er dus speciaal voor u als werkgever.

Meer informatie over het Werkgeversservicepunt Achterhoek vindt u hier:

Werkgeversservicepunt Achterhoek

Heeft u gevonden wat u zocht?