Laborijn streeft ernaar zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk krijgen. Het liefst bij reguliere bedrijven. Laborijn helpt bedrijven dus aan werknemers en mensen aan werk. Bent u werkgever? Dan bieden wij u verschillende mogelijkheden.

Laborijn streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk gaan. Het liefst bij reguliere bedrijven.

Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Over het algemeen zijn dat mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Daarnaast verzorgen we 'werk-naar-werktrajecten' in opdracht van werkgevers. Onze visie is dat iedereen van waarde is voor de maatschappij. Nagenoeg iedereen heeft een zekere arbeidspotentie. En die komt het beste tot zijn recht in een zo gewoon mogelijke werkomgeving, waarin men gewoon meedoet. Net als ieder ander.

Detachering

Een groot deel van de Wsw'ers is gedetacheerd bij werkgevers. Een aantal is werkzaam binnen 1 van de Werkleercentra (WLC) van Laborijn. Meer informatie over detachering vindt u hier:

Ik zoek personeel

Werk uitbesteden

U kunt ook werk uitbesteden. Meer informatie vindt u hier:

Ik wil werk uitbesteden

Heeft u gevonden wat u zocht?