Laborijn is een werk- en ontwikkelbedrijf. Wij helpen mensen bij het vinden van betaald werk en als dat (nog) niet lukt ondersteunen wij bij het meedoen in de maatschappij.

Elke inwoner moet de kans hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Dat is de ambitie van Laborijn. In onze visie draagt werk daaraan bij.

Wij ondersteunen inwoners voor wie werk niet vanzelfsprekend is, op hun weg naar een baan. Is die baan nog niet mogelijk of lukt het alleen met een vorm van ondersteuning of begeleiding? Dan staan wij ook voor de inwoner klaar.

Een uitkering hoort in onze ogen bij die ondersteuning. Het helpt inwoners in hun levensonderhoud, zodat zij zich helemaal kunnen richten op werk. Maar een uitkering is wel bedoeld als tijdelijk. De rode draad blijft en is de focus op werk. En daarmee op een zo zelfstandig mogelijk leven.

Kwartaalrapportages

Infographics

Naast een kwartaalrapportage wordt er elk kwartaal een infographic gemaakt.

Infographics 2021

Infographic Q2 2021

Infographic Q1 2021

Infographics 2020

Infographic Q4 2020

Infographic Q3 2020

Infographic Q2 2020

Infographic Q1 2020

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken weer.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016


 

Heeft u gevonden wat u zocht?