Zowel Buurtplein BV als Laborijn zetten zich in om inwoners van Doetinchem (weer) mee te laten doen aan de maatschappij. Daarbij richt Laborijn zich vooral op meedoen door middel van werk. Buurtplein richt zich op ondersteuning op meerdere levensdomeinen. Om inwoners beter van dienst te kunnen zijn bundelen Buurtplein en Laborijn de krachten.

De samenwerking tussen Laborijn en Buurtplein heeft als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid en groeimogelijkheden van inwoners die nu veelal aan de kant van de maatschappij staan. Uiteindelijk doel is dat deze mensen doorstromen naar werk dat past bij de mogelijkheden van de inwoner.

In de praktijk

In de praktijk betekent de samenwerking bijvoorbeeld dat een consulent van Laborijn contact zoekt met de buurtcoach als blijkt dat een inwoner door persoonlijke omstandigheden of beperkingen voorlopig nog niet aan de slag kan. De buurtcoach bekijkt met de inwoner naar wat mogelijk is om weer mee te doen en belemmeringen weg te nemen. 

Vrijwilligerscentrale

Een onderdeel van Buurtplein is de Vrijwilligerscentrale. Voor inwoners met een Participatiewet-uitkering en met interesse in vrijwilligerswerk organiseert de Vrijwilligerscentrale iedere derde maandag van de maand een spreekuur bij Laborijn. Meer informatie over vrijwilligerswerk
 

Heeft u gevonden wat u zocht?