Bent u inwoner van Aalten of Doetinchem? En heeft u geen of te weinig inkomen?
Dan kunt u een uitkering aanvragen. Een uitkering helpt u zolang u te weinig geld heeft om van te leven.
 

Geef antwoord op onderstaande vragen. U ziet dan of u aan de voorwaarden voldoet om een uitkering aan te vragen. En voor welke uitkering u in aanmerking komt.
 

Vraag 1. Bent u geboren vóór 1 januari 1965? En bent u na uw 50e jaar werkloos geworden?

Ja

U komt mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). 
Ga door naar vraag 4 t/m 7.

Nee 

Ga door naar vraag 2.

Vraag 2. Bent u geboren vóór 1960? En heeft u de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst of als zelfstandige?

Ja

U komt mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).
Ga door naar vraag 12 t/m 15.
 

Nee

Ga door naar vraag 3.

Vraag 3. Bent u een zelfstandige?

Ja

U komt mogelijk in aanmerking voor een Bbz- uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).
Ga door naar vraag 16.

Nee

U komt mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
Ga door naar vraag 8 t/m 11.

(IOAW) Vraag 4. Heeft u uw AOW-leeftijd bereikt?

Ja

U heeft geen recht op IOAW.

Nee

Ga door naar vraag 5.

(IOAW) Vraag 5. Heeft u langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen?

Ja

Ga door naar vraag 7.

Nee

Ga door naar vraag 6.

(IOAW) Vraag 6. Heeft u recht op een WGA-uitkering van het UWV? En deze is gestopt, omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent?

Ja

Ga door naar vraag 7.

Nee

U heeft geen recht op een IOAW-uitkering.
Ga terug naar vraag 2.

(IOAW) Vraag 7. Is het inkomen van u (en uw partner) lager dan het sociaal minimum*?

Ja

U heeft mogelijk recht op een IOAW-uitkering.

Klik hier om een IOAW-uitkering aan te vragen.

Nee

U heeft geen recht op een IOAW-uitkering
Wilt u hulp bij het vinden van werk?

Klik hier voor meer informatie

*Meer informatie over het sociaal minimum vindt u hier.

(Bijstand) Vraag 8. Is er een bijzondere situatie op u van toepassing?

Nee

Ga door naar vraag 9.

Ja, ik ben dakloos of verblijf op verschillende adressen

U heeft mogelijk recht op een dak- en thuislozen-uitkering.

Klik hier voor meer informatie over een dak- en thuislozen uitkering.

Ga door naar vraag 9.

Ja, ik verblijf in een inrichting

Als u in een inrichting verblijft geldt voor u de inrichtingsnorm.

Klik hier voor meer informatie over de inrichtingsnorm

Ga door naar vraag 9.

Ja, ik heb een woning met een (ruime) overwaarde

Is de overwaarde van uw eigen huis hoger dan € 53.100?
Dan geven wij u de uitkering in de vorm van een lening.
Uw koopwoning geldt als onderpand. Dit noemen wij een krediethypotheek.

Klik hier voor meer informatie over een krediethypotheek

Ga door naar vraag 9.

Ja, ik ben jonger dan 30 jaar en studeer

In principe heeft u geen recht op een bijstandsuitkering als u studeert. U kunt namelijk studiefinanciering aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over studiefinanciering

Bent u werkzoekende? En wilt u hulp?
Wij bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven in de regio.

Klik hier voor meer informatie over onze hulp bij het vinden van werk

(Bijstand) Vraag 9. Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? En is uw inkomen lager dan het sociaal minimum?

Uw sociaal minimum is onder andere afhankelijk van uw leeftijd (en die van uw partner).

Meer informatie over het sociaal minimum vindt u hier.

Ja

Ga door naar vraag 10.

NB. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm. Dit betreft de jongerennorm.

Nee

U komt niet in aanmerking voor een uitkering.

Bent u werkzoekende? En wilt u hulp?
Wij bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven in de regio.

Klik hier voor meer informatie over onze hulp bij het vinden van werk

(Bijstand) Vraag 10. Is uw vermogen lager dan uw vermogensgrens?

De vermogensgrens is in 2022:

€ 6.505 voor alleenstaanden

€ 13.010 voor gehuwden/samenwonenden

Ja

Ga door naar vraag 11.

Nee

U komt niet in aanmerking voor een uitkering.

Bent u werkzoekende? En wilt u hulp?
Wij bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven in de regio.

Klik hier voor meer informatie over onze hulp bij het vinden van werk

(Bijstand) Vraag 11. Bent u jonger dan 27 jaar?

Ja

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
Wel gelden voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar afwijkende regels.

Klik hier voor meer informatie over de afwijkende regels

Vraag online uw bijstandsuitkering aan op www.werk.nl.

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode? Vraag deze dan eerst aan op www.digid.nl.

Bent u 18, 19 of 20 jaar?

De bijstand voor jongeren tot 21 jaar is afgestemd op de ouderlijke onderhoudsplicht. Dit betekent dat uw ouders de uitkering aanvullen. Laborijn kan uw uitkering aanvullen vanuit de bijzondere bijstand als:

  • uw ouders onvoldoende middelen hebben
  • uw ouders niet meer leven
  • u een verstoorde relatie heeft met uw ouders

Laborijn heeft de bevoegdheid om deze bijzondere bijstand op uw ouders te verhalen.

Nee

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Vraag online uw bijstandsuitkering aan op www.werk.nl.

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode? Vraag deze dan eerst aan op www.digid.nl.

(IOAZ) Vraag 12. Heeft u uw AOW-leeftijd bereikt?

Ja

U heeft geen recht op een IOAZ-uitkering.

Nee

Ga door naar vraag 13.

(IOAZ) Vraag 13. Zijn uw inkomsten (de winst) uit uw bedrijf de afgelopen 3 jaren gemiddeld lager dan € 26.455 per jaar?

Ja

Ga door naar vraag 14.

Nee

U heeft geen recht op een IOAZ-uitkering.
Ga terug naar vraag 3.

(IOAZ) Vraag 14. Als u door zou gaan met uw bedrijf, wordt uw inkomen in de toekomst dan minder dan € 27.551 per jaar?

Ja

Ga door naar vraag 15.

Nee

U heeft geen recht op een IOAZ-uitkering.
Ga terug naar vraag 3.

(IOAZ) Vraag 15. U moet binnen anderhalf jaar na de aanvraag van een IOAZ-uitkering stoppen met uw bedrijf. Wilt u dat?

Ja

U heeft mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

Klik hier om een IOAZ-uitkering aan te vragen

Nee

U heeft geen recht op een IOAZ-uitkering.
Ga terug naar vraag 3.

(Bbz) Vraag 16. Werkt u minimaal 1.225 uur* per jaar in uw onderneming? En heeft u financiële steun nodig?

* Dit komt neer op gemiddeld 23.5 uur per week.

Ja

U heeft mogelijk recht op een Bbz-uitkering.

Klik hier om een Bbz-uitkering aan te vragen

Nee

U heeft geen recht op een Bbz-uitkering.
Ga terug naar vraag 4.

Heeft u gevonden wat u zocht?