Voor personen die in een inrichting verblijven gelden lagere bijstandsnormen,
omdat zij een aantal belangrijke bestaanskosten niet hebben.

Wat is een inrichting?

Een inrichting is een instelling die zich richt op het bieden van:

  • verpleging of verzorging van hulpbehoevenden
  • slaapgelegenheid met de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding

Het is niet altijd duidelijk of iemand in een inrichting verblijft. Twijfelt u hierover?
Neem dan gerust contact met ons op.

Bent u ouder dan 21 jaar?

U krijgt een lagere norm. Eigenlijk is dit alleen bedoeld als zak- en kleedgeld.

Heeft u een woning (huur of koop)? En wilt u uw woning blijven aanhouden?
Dan kunt u uw vaste lasten van uw woning waarschijnlijk niet voldoen van uw uitkering
dat bedoeld is als zak- en kleedgeld. Mogelijk kan dan bijzondere bijstand worden
gegeven voor de kosten van de woning en de daaraan verbonden vaste lasten.

Klik hier voor informatie over bijzondere bijstand

 
Bent u jonger dan 21 jaar? En heeft u geen zelfstandige woonruimte?

U komt alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand. En alleen voor bepaalde kosten die u heeft.  

Uw ouders zijn volgens de wet nog financieel verantwoordelijk voor u.
Dit betekent dat uw ouders uw inkomen aanvullen, tenzij :

  • uw ouders onvoldoende middelen hebben
  • uw ouders niet meer leven
  • u een verstoorde relatie heeft met uw ouders

Klik hier voor informatie over bijzondere bijstand

Bent u jonger dan 21 jaar? En heeft u een zelfstandige woonruimte?

U heeft bepaalde bestaanskosten (huur, eten en drinken).
U komt dan in aanmerking voor een algemene bijstandsuitkering en ook voor bijzondere bijstand.

Uw ouders zijn volgens de wet nog financieel verantwoordelijk voor u.
Dit betekent dat uw ouders uw inkomen aanvullen, tenzij:

  • uw ouders onvoldoende middelen hebben
  • uw ouders niet meer leven
  • u een verstoorde relatie heeft met uw ouders

Klik hier voor informatie over bijzondere bijstand

Heeft u gevonden wat u zocht?