Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar gelden afwijkende regels.
Zo krijgt u als een jongere bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering een zoekperiode opgelegd
van 4 weken.

Tenzij u als jongere een WW-uitkering ontvangt en 4 weken voor het einde van
die uitkering een aanvraag indient.

Geldt deze zoekperiode voor u? Dan wordt er in deze 4 weken van u verwacht dat u
naar werk zoekt. Ook onderzoekt u of u terug kunt keren naar school.
Zodra u onderwijs kunt volgen waarvoor u studiefinanciering kunt krijgen (een lening of een gift),
dan vervalt uw recht op een bijstandsuitkering.
Ook als u besluit om niet naar school te gaan, terwijl u wel zou kunnen,
vervalt het recht op een bijstandsuitkering.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?