Bij Laborijn kunt u terecht voor een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering, een IOAZ-uitkering, een bbz-uitkering en een dak- en thuislozen uitkering. U leest er hier meer over.

Bijstandsuitkering (PW)

Een bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in het levensonderhoud te voorzien. Met de kosten voor levensonderhoud worden de zogenoemde noodzakelijke kosten van het bestaan bedoeld. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe bijstand werkt.

PW staat voor Participatiewet. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De Participatiewet is het sociale vangnet voor alle personen vanaf 18 jaar die niet zelf een inkomen kunnen verdienen. Als u niet kunt werken, geen inkomen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Een IOAW-uitkering is een uitkering bedoeld voor oudere werkloze werknemers om in het levensonderhoud te voorzien.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De IOAZ geeft een uitkering aan (gewezen) zelfstandigen om in het levensonderhoud te voorzien. De bepalingen van de IOAZ komen voor een groot deel overeen met die van de IOAW.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze regeling is er om zowel startende als gevestigde ondernemers te ondersteunen.

De ondersteuning bestaat uit:

  •     begeleiding vóór of ná de start van een bedrijf
  •     bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of
  •     bijstand in de vorm van een bedrijfskrediet

Dak- en thuislozen-uitkering

Voor dak- en thuislozen uit de gemeente Aalten of Doetinchem biedt Laborijn een dak- en thuislozen-uitkering.

Kan ik een uitkering krijgen?

Het hangt van uw situatie af of u een uitkering kunt krijgen en welke.
Op de pagina 'Kan ik een uitkering krijgen?' vindt u meer informatie.

'Kan ik een uitkering krijgen?'

Wat wordt de hoogte van mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals welke uitkering u ontvangt, wat uw leeftijd is en uw leefvorm. Op de pagina 'Wat is de hoogte van mijn uitkering' kunt u de hoogte per uitkering vinden.

 'Wat is de hoogte van mijn uitkering?'

Heeft u gevonden wat u zocht?