Bij Laborijn kunt u terecht voor een:

Bijstandsuitkering (PW)

Een bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in het levensonderhoud te voorzien. Met de kosten voor levensonderhoud worden de zogenoemde noodzakelijke kosten van het bestaan bedoeld. Klik hier om een video te bekijken over hoe bijstand werkt.

PW staat voor Participatiewet. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De Participatiewet is het sociale vangnet voor alle personen vanaf 18 jaar die niet zelf een inkomen kunnen verdienen. Als u niet kunt werken, geen inkomen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Een IOAW-uitkering is een uitkering bedoeld voor oudere werkloze werknemers om in het levensonderhoud te voorzien.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De IOAZ geeft een uitkering aan (gewezen) zelfstandigen om in het levensonderhoud te voorzien. De bepalingen van de IOAZ komen voor een groot deel overeen met die van de IOAW.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze regeling is er om zowel startende als gevestigde ondernemers te ondersteunen.

De ondersteuning bestaat uit:

  •     begeleiding vóór of de start van een bedrijf
  •     bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of
  •     bijstand in de vorm van een bedrijfskrediet

Dak- en thuislozen-uitkering

Voor dak- en thuislozen uit de gemeente Aalten of Doetinchem biedt Laborijn een dak- en thuislozen-uitkering.

Kan ik een uitkering krijgen?

Het hangt van uw situatie af of u een uitkering kunt krijgen en welke.
Op de pagina 'Kan ik een uitkering krijgen?' vindt u meer informatie.

Klik hier om naar 'Kan ik een uitkering krijgen?' te gaan

Wat wordt de hoogte van mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals welke uitkering u ontvangt, wat uw leeftijd is en uw leefvorm. Op de pagina 'Wat is de hoogte van mijn uitkering' kunt u de hoogte per uitkering vinden.

Klik hier om naar 'Wat is de hoogte van mijn uitkering?' te gaan

Regelingen coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zijn er verschillende regelingen van kracht. Bent u in de financiële problemen gekomen als gevolg van de coronacrisis? Bij Laborijn kunt u terecht voor de TONK en de Tozo.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in uw inkomen als gevolg van de coronacrisis? En komt u daardoor in de problemen met de betaling van noodzakelijke kosten? Dan kunt u aanspraak maken op de TONK.

Klik hier voor meer informatie

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers (woonachtig in Doetinchem of Aalten) die als gevolg van het coronavirus in de problemen zijn gekomen is er de Tozo. Deze regeling biedt inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Klik hier voor meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?