De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals welke uitkering u ontvangt, wat uw leeftijd is en uw leefvorm.

In de online omgeving ‘Mijn inkomen’ kunt u de informatie rondom uw uitkering eenvoudig bekijken.
Klik hier voor meer informatie

De normen worden door het Rijk vastgesteld. Deze normen wijzigen 2 keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli. U vindt hieronder de hoogte van uw uitkering. Ook staat hier wat u opbouwt aan vakantiegeld. De bedragen gelden per 1 januari 2024.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw consulent inkomen.

Ik ontvang een bijstandsuitkering

LeefvormBedrag zonder vakantiegeldVakantiegeldBedrag met vakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar€ 301,09€ 15,85€ 316,94
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners€ 1.219,64€ 64,19€ 1.283,83
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen€  602,19€ 31,69€ 633,88
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen€ 950,66€  50,03€ 1.000,69
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen, zonder kostendelende medebewoners€ 1.172,26€ 61,70€ 1.233,96
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, met kinderen, zonder kostendelende medebewoners€ 1.520,73€ 80,04€ 1.600,77
Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners € 1.742,34€ 91,70€ 1.834,04

Vakantiegeld

U bouwt elke maand vakantiegeld op. Dit vakantiegeld betalen wij jaarlijks aan u uit in juni.

Heeft u inkomsten?

Als u inkomsten heeft maar deze lager zijn dan uw bijstandsuitkering, worden uw inkomsten aangevuld. Wij berekenen elke maand uw inkomsten over de maand waarin u heeft gewerkt. Dit betekent dat wij uw inkomsten over bijvoorbeeld de maand juni verrekenen met uw uitkering van de maand juni. U stuurt uw loonstrook, indien mogelijk, uiterlijk voor de 23e van de maand naar ons toe. Wij berekenen dan met hoeveel geld wij uw inkomsten aanvullen. Het bedrag kunt u terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

Ik ontvang een bijstandsuitkering en woon in een instelling

LeefvormBedrag zonder vakantiegeldVakantiegeldBedrag met vakantiegeld
U bent alleenstaand of een alleenstaande ouder€ 386,18€ 20,33€ 406,51
U bent gehuwd en verblijft beiden in een instelling€ 600,69*€ 31,62*€ 632,31*
Bedragen inclusief verhoging   
U bent alleenstaand of een alleenstaande ouder€ 426,08€ 22,43€ 448,51
U bent gehuwd en verblijft beiden in een instelling€ 690,94*€ 36,37*€ 727,31*

*Dit bedrag ontvangt u samen. Als één van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.

Vakantiegeld

U bouwt elke maand vakantiegeld op. Dit vakantiegeld betalen wij jaarlijks aan u uit in juni.

Heeft u inkomsten?

Als u inkomsten heeft maar deze lager zijn dan uw bijstandsuitkering, worden uw inkomsten aangevuld. Wij berekenen elke maand uw inkomsten over de maand waarin u heeft gewerkt. Dit betekent dat wij uw inkomsten over bijvoorbeeld de maand juni verrekenen met uw uitkering van de maand juni. U stuurt uw loonstrook, indien mogelijk, uiterlijk voor de 23e van de maand naar ons toe. Wij berekenen dan met hoeveel geld wij uw inkomsten aanvullen. Het bedrag kunt u terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler

U bent kostendeler als u samenwoont met meer volwassenen.
De hoogte van uw bijstandsuitkering (te vinden onder 'Ik ontvang een bijstandsuitkering') wordt daarop aangepast. Dit heet de kostendelersnorm. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

  • jongeren tot 27 jaar (tot 1 januari 2023 was dit 21 jaar)
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen
  • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen)
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
Huishoudtype

Nettobedrag (exclusief vakantiegeld)

Vakantietoeslag (5%)

Nettobedrag (inclusief vakantiegeld)

Tweepersoonshuishouden€ 871,17€ 45,85€ 917,02
(50%)
Driepersoonshuishouden€ 755,01€ 39,74€ 794,75
(43,3333%)
Vierpersoonshuishouden€ 696,94€ 36,68€ 733,62
(40%)
Vijfpersoonshuishouden

€ 662,09

€ 34,85

€ 696,94
(38%)

Zespersoonshuishouden

€ 638,86

€ 33,62

€ 672,48
(36,6667%)

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 6 personen.

Aanpassing kostendelersnorm

Voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, geldt een afwijkende kostendelersnorm (artikel 22a lid 3 Participatiewet(externe link)). De kostendelersnorm wordt dan berekend:

  • in het geval ze een of meer ten laste komende kinderen hebben: € 683,75 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder
  • in het geval ze geen ten laste komende kinderen hebben: € 316,94 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder

Vanaf 1 januari 2024 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel a Participatiewet(externe link), de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners en ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met

Netto bedrag

Berekening

Tweepersoonshuishouden

€ 1.600,77

€ 683,75 + 50% x € 1.834,04

Driepersoonshuishouden

€ 1.478,50

€ 683,75 + 43,3333% x € 1.834,04

Vierpersoonshuishouden

€ 1.417,37

€ 683,75 + 40% x € 1.834,04

Vanaf 1 januari 2024 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel b Participatiewet(externe link), de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners, maar zonder ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met

Netto bedrag

Berekening

Tweepersoonshuishouden

€ 1.233,96

€ 316,94 + 50% x € 1.834,04

Driepersoonshuishouden

€ 1.111,69

€ 316,94 + 43,3333% x € 1.834,04

Vierpersoonshuishouden

€ 1.050,56

€ 316,94 + 40% x € 1.834,04

Vakantiegeld

U bouwt elke maand vakantiegeld op. Dit vakantiegeld betalen wij jaarlijks aan u uit in juni.

Heeft u inkomsten?

Als u inkomsten heeft maar deze lager zijn dan uw bijstandsuitkering, worden uw inkomsten aangevuld. Wij berekenen elke maand uw inkomsten over de maand waarin u heeft gewerkt. Dit betekent dat wij uw inkomsten over bijvoorbeeld de maand juni verrekenen met uw uitkering van de maand juni. U stuurt uw loonstrook, indien mogelijk, uiterlijk voor de 23e van de maand naar ons toe. Wij berekenen dan met hoeveel geld wij uw inkomsten aanvullen. Het bedrag kunt u terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

In onderstaande video wordt de kostendelersnorm uitgelegd:

Ik ontvang een IOAW-uitkering

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. In de toekenningsbeschikking wordt nader uitgelegd hoe de hoogte van de uitkering is berekend.

In onderstaand overzicht ziet u de maximale bruto-hoogte van de uitkering per maand inclusief vakantie-uitkering.

SituatieBrutobedrag
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner,
beiden 21 jaar of ouder
€ 2.017,64
Alleenstaande werkloze werknemer€ 1.591,24
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 1.008,82

Vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering betalen wij jaarlijks aan u uit in juni.

Heeft u inkomsten?

Als u inkomsten heeft maar deze lager zijn dan uw uitkering, worden uw inkomsten aangevuld. Wij berekenen elke maand uw inkomsten over de maand waarin u heeft gewerkt. Dit betekent dat wij uw inkomsten over bijvoorbeeld de maand juni verrekenen met uw uitkering van de maand juni. U stuurt uw loonstrook, indien mogelijk, uiterlijk voor de 23e van de maand naar ons toe. Wij berekenen dan met hoeveel geld wij uw inkomsten aanvullen. Het bedrag kunt u terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan inkomstenbelasting (u moet jaarlijks belastingaangifte doen)

Ik ontvang een IOAZ-uitkering

De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. In de toekenningsbeschikking wordt nader uitgelegd hoe de hoogte van de uitkering is berekend.

In onderstaand overzicht ziet u de maximale bruto-hoogte van de uitkering per maand inclusief vakantie-uitkering.

SituatieBrutobedrag
Gehuwde en ongehuwde partners,
beide 21 jaar of ouder
€ 2.017,64
Alleenstaande€ 1.591,24
Alleenstaande met 1 of meer
meerderjarige medebewoners
€ 1.008,82

Vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering betalen wij jaarlijks aan u uit in juni.

Heeft u inkomsten?

Als u inkomsten heeft maar deze lager zijn dan uw uitkering, worden uw inkomsten aangevuld. Wij berekenen elke maand uw inkomsten over de maand waarin u heeft gewerkt. Dit betekent dat wij uw inkomsten over bijvoorbeeld de maand juni verrekenen met uw uitkering van de maand juni. U stuurt uw loonstrook, indien mogelijk, uiterlijk voor de 23e van de maand naar ons toe. Wij berekenen dan met hoeveel geld wij uw inkomsten aanvullen. Het bedrag kunt u terugvinden op uw uitkeringsspecificatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan inkomstenbelasting (u moet jaarlijks belastingaangifte doen).

Heeft u gevonden wat u zocht?