Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2023 de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm te verhogen. Ook komt er een nieuwe vrijlatingsregeling voor inkomsten uit werk.

Kostendelersnorm

Per 1 januari 2023 verhoogt het kabinet de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm. Personen jonger dan 27 jaar kunnen dan geen kostendelende medebewoner meer zijn. Op dit moment ligt die grens nog op 21 jaar. 

Dit betekent dat personen jonger dan 27 jaar niet meer meetellen als kostendeler bij de bijstand van een ander. Andersom geldt dat de kostendelersnorm wel geldt voor personen vanaf 21 jaar. Die leeftijdsgrens verandert niet.  

Een voorbeeld:

Een kind van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Allen hebben recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud.
Het kind is geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn ouders. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm.

Op het kind is wel de kostendelersnorm van toepassing. Hij is immers ouder dan 21 jaar. En zijn ouders zijn kostendelende medebewoners want zij zijn allebei ouder dan 27 jaar. Er bestaat recht op de kostendelersnorm ter hoogte van 43,33% van de gehuwdennorm.

Vrijlatingsregeling

Per 1 januari 2023 komt er een nieuwe vrijlatingsregeling. Deze regeling geldt voor werknemers die in deeltijd werken, aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt. Zij komen in aanmerking voor een inkomstenvrijlating van 15%, tot een maximum van € 157,96 per maand. Voor de vrijlating geldt geen leeftijdsgrens. Ook kan de vrijlating voor beide partners worden toegepast (als beiden individueel aan de voorwaarden voldoen). De vrijlating geldt alleen voor de uren waarin met loonkostensubsidie wordt gewerkt. En is voor de duur van 12 maanden.
Er is een mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Dit kan wanneer ‘in de persoon gelegen factoren’ ervoor zorgen dat uitbreiding in uren niet mogelijk is en de werknemer dus niet meer kán werken.