Voor het doen van vrijwilligerswerk kunt u een (on)kostenvergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt tot een bepaald maximum vrijgelaten. Wat voor soort en hoeveel vrijwilligerswerk u doet, is niet van invloed. Ook wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke onkosten die u hiervoor maakt. U moet wel aan kunnen tonen dat u vrijwilligerswerk doet en daarvoor een kostenvergoeding ontvangt.

De vrijlating geldt voor een kostenvergoeding die u krijgt van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. Met een kostenvergoeding wordt niet automatisch elk bedrag dat u ontvangt, bedoeld. Dit betekent dat als een bedrag niet kan gezien als kostenvergoeding voor het doen van vrijwilligerswerk, dit bedrag toch wordt meegeteld bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de algemene bijstand.

Hoogte vrijlating

De hoogte van de vrijlating van een kostenvergoeding is in 2024 maximaal € 210 per maand met een maximum van € 2.100 per jaar.

Belastingvrij

Een vrijwilligersvergoeding is onbelast voor zover de vergoeding niet boven de hiervoor genoemde bedragen uitkomt.

Productieve arbeid in plaats van vrijwilligerswerk

Het is mogelijk dat u werkzaamheden doet die niet als vrijwilligerswerk maar als productieve arbeid worden gezien. Er zal dan een inkomstenkorting plaats moeten vinden op basis van een fictief inkomen. Onbetaalde werkzaamheden die niet gezien worden als vrijwilligerswerk zijn werkzaamheden:

  • die de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt belemmeren
    en/of
  • waarvoor u redelijkerwijs een beloning, anders dan een kostenvergoeding, voor kunt ontvangen

Inlichtingenplicht

U bent verplicht om het doen van vrijwilligerswerk te melden aan Laborijn.
 

NB. De vrijlating geldt niet voor personen jonger dan 27 jaar.