Let op! Deze antwoorden gaan over de energietoeslag 2022
  • Wie krijgt de toeslag van Laborijn?

Inwoners van gemeenten Aalten en Doetinchem die een uitkering van Laborijn ontvangen op grond van de Participatiewet of IOAW hebben de toeslag automatisch ontvangen (in april 2022).

Ontvangt u wel een uitkering, maar van een andere gemeente? Dan betaalt de andere gemeente u deze toeslag.

Inwoners die een laag inkomen hebben, maar geen bijstandsuitkering ontvangen van Laborijn, kunnen een aanvraag doen. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm.

Let op: als u medebewoners boven de 21 jaar heeft dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen.

November 2022: verhoging inkomensgrenzen gemeente Aalten

De gemeente Aalten wil dat meer mensen de energietoeslag aan kunnen vragen. Daarom zijn de inkomensgrenzen verhoogd van 120 naar 130% van het bijstandsniveau.

Ook huishoudens waar het inkomen net wat hoger ligt dan 130% van het bijstandsniveau (tot ongeveer € 100 hoger) kunnen de energietoeslag aanvragen. Zij ontvangen dan een gedeeltelijke toeslag.

Let op! Heeft u al een aanvraag ingediend bij Laborijn (en is deze afgewezen)? Dan wordt uw aanvraag automatisch opnieuw beoordeeld. Komt u door de verruimde inkomensgrenzen nu wel in aanmerking? Dan krijgt u daar bericht over en wordt de energietoeslag aan u overgemaakt.

  • Wie krijgt de toeslag niet?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten of Doetinchem (dak- en thuislozen)
  • Hoe hoog is de toeslag?

De toeslag is € 800 per huishouden en is bedoeld voor het betalen van de energierekening. Dit is een eenmalig bedrag. Het bedrag is voor iedereen gelijk en vrij te besteden. Het is dus niet verplicht om de toeslag aan uw energierekening te besteden. Maar het is wel verstandig als u het geld reserveert voor uw energierekening (jaarafrekening) in verband met de stijgende energiekosten.

Verhoging van de energietoeslag met €500

In juli 2022 is er een verhoging van de energietoeslag met €500 (voor alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum) door het Rijk aangekondigd. Het totaalbedrag is hierdoor gewijzigd van € 800 naar € 1.300.

Inwoners die de energietoeslag (€ 800) hebben ontvangen, hebben ook de verhoging (€ 500) automatisch ontvangen.

Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u een aanvraag doen.

  • Wat moet ik doen om de toeslag te krijgen?

Aalten

Als inwoner van gemeente Aalten kunt u een aanvraag bij Laborijn doen.

Klik hier om het aanvraagformulier te openen

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 30 juni 2022.

U mag het ingevulde formulier opsturen (het adres staat op het formulier) of e-mailen naar energietoeslag@laborijn.nl.

Doetinchem

Als inwoner van gemeente Doetinchem kunt u de energietoeslag over 2022 bij de gemeente aanvragen. Dit kan tot en met 30 juni 2023. Klik hier om naar de website van de gemeente te gaan

Contact

Heeft u vragen die hier niet tussen staan? Neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor onze contactgegevens

Of stuur een e-mail naar energietoeslag@laborijn.nl.