De overheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen.

Inwoners uit gemeente Aalten die een laag inkomen* hebben maar geen bijstandsuitkering ontvangen van Laborijn, kunnen t/m 30 juni 2023 een aanvraag doen voor de energietoeslag 2022. Bent u inwoner van gemeente Doetinchem? Op de website van gemeente Doetinchem vindt u meer informatie(externe link).

Energietoeslag 2023

De Rijksoverheid heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1300 krijgen.

Wie voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komt moet nog wettelijk vastgesteld worden door de overheid. Wel mogen gemeenten al € 500 hiervan uitkeren aan personen die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben besloten dit te doen.

Heeft u in 2022 de energietoeslag van Laborijn ontvangen? Dan ontvangt u  half februari € 500 van de energietoeslag 2023.

Heeft u in 2022 geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u alsnog een aanvraag doen voor de toeslag van 2022. Als inwoner van gemeente Aalten kan dit bij Laborijn, als inwoner van gemeente Doetinchem (vanaf 20 februari) bij de gemeente.

Voor 2023 kan nog geen aanvraag worden ingediend.

Heeft u bijvoorbeeld een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen of een laag inkomen als zelfstandige? Of bent u al bekend bij de gemeente omdat u kort geleden gebruik heeft gemaakt van een minimaregeling? Dan heeft u mogelijk recht op de energietoeslag.

*Een laag inkomen is een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm (bedragen van 2022):

 • Alleenstaand: € 1.322,18 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Gehuwd of samenwonend : € 1.888,84 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Alleenstaand met AOW:  € 1.470,80 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Gehuwd of samenwonend met AOW:  € 1.992,43 netto per maand inclusief vakantiegeld

Voor inwoners van gemeente Aalten geldt een inkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm (bedragen van 2022):

 •     Alleenstaand: € 1.432,37 netto per maand inclusief vakantiegeld       
 •     Gehuwd of samenwonend: € 2.046,24 netto per maand inclusief vakantiegeld
 •     Alleenstaand met AOW: € 1.593,37 netto per maand inclusief vakantiegeld
 •     Gehuwd of samenwonend met AOW: € 2.158,47 netto per maand inclusief vakantiegeld

Let op: als u medebewoners boven de 21 jaar heeft dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen.

Aanvragen energietoeslag 2022

Bent u inwoner van gemeente Doetinchem? Op de website van gemeente Doetinchem vindt u meer informatie(externe link).

Woont u in de gemeente Aalten en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een aanvraag bij Laborijn doen. Vul onderstaand formulier in. U mag het ingevulde formulier opsturen (het adres staat op het formulier) of e-mailen naar energietoeslag@laborijn.nl.

Aanvraagformulier

of vul en stuur het aanvraagformulier online in

 DigiD linkOnline aanvraagformulier

U kunt de energietoeslag 2022 aanvragen t/m 30 juni 2023.

Uitzonderingen

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten (dak- en thuislozen)

Meer informatie

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.