Durft u de competenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal te zetten en een passende werkplek te creëren? Ga de uitdaging met ons aan! Kijk anders naar arbeidspotentieel en vind talent dat voor u werkt. Doe mee met deze pilot!

Omkijken naar de arbeidsmarkt

Reguliere werkwijzen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, werken niet voor iedereen. Het talent van een groep werkfitte mensen blijft onbenut, omdat zij gematcht worden op vacatures waar zij niet aan kunnen voldoen. Daarom draaien we het om. Deze pilot daagt u als werkgever uit om anders te kijken en te denken. En om competenties centraal te zetten. Door de talenten en kwaliteiten van een persoon voorop te zetten en een plek op maat te creëren voor hem of haar in uw organisatie.

Over de pilot

Onze droom is dat talent 100% benut wordt. Dat de focus komt te liggen op wat er al wél matcht in plaats wat er nog niet matcht. Dit doen we samen met u. De werkgever die bereid is om te kijken en talenten te benutten. Deze pilot loopt van maart 2023 tot december 2023. Daarna maken we de balans op.

Hoe werkt het?

Laborijn bekijkt samen met u wie er mogelijk bij uw organisatie past. Daarbij wordt u uitgedaagd om de regie te pakken en vervolgens een passende werkplek te creëren. U krijgt een budget van € 3000 dat ingezet dient te worden om (aantoonbaar) de plaatsing van een inwoner te verduurzamen. U biedt de inwoner een dienstverband aan van (minimaal) 7 maanden.

Werkgevers pakken de regie

Deze pilot vraagt om een nieuwe manier van kijken. Voor wie kunt u een werkplek creëren binnen uw organisatie? U krijgt zelf de vrijheid om hier samen met uw medewerkers invulling aan te geven.

Laborijn een verbindende schakel

U hoeft het niet alleen te doen. Laborijn staat naast u. Laborijn kent de mensen met arbeidspotentieel goed en helpt u tijdens het traject. We coachen u en de medewerker. 

Een netwerk dat u helpt anders te denken

Doet u mee aan deze pilot dan wordt u onderdeel van het Omkijken netwerk. Binnen het netwerk delen we kennis en inspireren we elkaar. Wie weet kunnen we wel samen iemand een gecombineerde baan bieden. We denken in mogelijkheden!

Sluit aan!

Laat uw gegevens achter en sluit aan bij het Omkijken netwerk! Stuur ons een e-mail via accountmanagers@laborijn.nl of bel met 1 van onze accountmanagers