De medewerkers van Laborijn proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u een klacht heeft over de bejegening of houding van een medewerker. Wij horen dat dan graag, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek uw klacht

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • bespreek uw klacht met de betrokken medewerker. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek naar tevredenheid worden opgelost
     
  • geef uw klacht digitaal aan ons door:

Online klachtenformulier

of

  • stuur ons een brief

Wilt u in uw brief de volgende gegevens opnemen?

Uw naam, adres, datum van uw klacht, omschrijving van uw klacht en de datum van het voorval waarop uw klacht betrekking heeft. U kunt de brief sturen naar:

Algemeen directeur van Laborijn
Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Wat gebeurt er met uw klacht?

U ontvangt eerst een bevestiging dat Laborijn uw klacht heeft ontvangen. Zodra wij een klacht krijgen, gaan wij deze onderzoeken. Dit kan betekenen dat wij contact met u opnemen, omdat wij enkele vragen hebben. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u een brief waarin staat wat er met uw klacht wordt of is gedaan. U ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw klacht.

Ombudsman

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de ombudsman van de gemeente Doetinchem(externe link).

Nb. Als u bezwaar heeft tegen een besluit van Laborijn kunt u een bezwaarschrift indienen (zie ‘Hoe werkt bezwaar en beroep?’).

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling (externe link)staat precies hoe Laborijn met uw klacht omgaat.

Heeft u gevonden wat u zocht?