Als u bij Laborijn een uitkering of een re-integratievoorziening aanvraagt dan sturen wij een brief met hierin onze beslissing. Dit heeft een beschikking. Als u het niet eens bent met ons besluit in de beschikking dan kunt u een brief sturen. Hierin geeft u aan waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een bezwaarschrift.

Ik heb een vraag over mijn beschikking

Heeft u een beschikking van Laborijn ontvangen en is deze niet helemaal duidelijk voor u?
Neem dan gerust contact met ons op om uw vraag te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Laborijn. Uw contactpersoon kunt u terugvinden in de beschikking.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Het indienen van een bezwaarschrift gaat op de volgende manier:

 • u schrijft een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de beslissing. Deze brief heet een bezwaarschrift
 • u maakt een kopie van de beschikking waar u het niet mee eens bent en voegt deze bij de brief. U kunt hiervoor, indien nodig, gebruik maken van het kopieerapparaat bij Laborijn
 • u stuurt deze brief per post naar ons op
   onze adresgegevens
 • uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat de beschikking aan u is verstuurd bij Laborijn binnen zijn

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

In uw bezwaarschrift schrijft u:

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de redenen waarom u bezwaar maakt
 • uw volledige naam en adres
 • uw handtekening

U voegt bij uw bezwaarschrift een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt.
Let op: schrijf uw bezwaarschrift in de Nederlandse taal.

Kan iemand anders namens mij een bezwaarschrift indienen?

U kunt iemand anders namens u een bezwaarschrift laten indienen. Hiervoor moet u de persoon die namens u bezwaar maakt schriftelijk machtigen. Wanneer een advocaat namens u bezwaar maakt is een machtiging niet nodig.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

Uw bezwaarschrift komt binnen bij een onafhankelijke commissie. Met ‘onafhankelijk’ wordt bedoeld dat de leden van die commissie niet bij Laborijn of de gemeente Doetinchem werken. Deze commissie heet de commissie bezwaar (kamer uitkeringen) en is ingesteld door de gemeente Doetinchem.

Doordat de commissie is ingesteld door de gemeente Doetinchem, ontvangt u een brief van de gemeente Doetinchem dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Als de commissie nog vragen heeft over  uw bezwaarschrift, dan zal de secretaris van de commissie u daarvan op de hoogte stellen en u eventueel vragen om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Vervolgens kijkt de medewerker bezwaar & beroep van Laborijn naar uw bezwaarschrift.
Daarna kan het volgende gebeuren:

 • uw bezwaar is terecht. U ontvangt een nieuw of aangepast besluit

  of
   
 • de medewerker bezwaar en beroep van Laborijn denkt dat met een gesprek een oplossing voor uw bezwaar kan worden gevonden. Bijvoorbeeld door nog eens uit te leggen waarom het besluit is genomen. De secretaris van de commissie bezwaar neemt dan contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit wordt een mediationgesprek genoemd. U mag iemand meenemen bij dat gesprek

  of
   
 • de reden waarom u bezwaar maakt is duidelijk, maar kan volgens de medewerker bezwaar en beroep van Laborijn niet worden opgelost door een mediationgesprek. 
  Uw bezwaarschrift wordt dan voorgelegd aan de commissie bezwaar. De medewerker bezwaar en beroep van Laborijn schrijft een reactie op uw bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift en de reactie van Laborijn worden voorgelegd aan de commissie

  Hoorzitting
  U ontvangt dan een uitnodiging voor een hoorzitting waarin u het bezwaarschrift nog eens kunt toelichten. U mag hierbij iemand meenemen als u dat prettig vindt. Gaat iemand namens u het woord voeren? Dan moet u die persoon wel schriftelijk machtigen.

  Er is ook een medewerker van Laborijn bij de hoorzitting aanwezig om de reactie op uw bezwaar toe te lichten. De commissie gaat na de hoorzitting een advies uitbrengen aan Laborijn en daarna neemt Laborijn een beslissing op uw bezwaarschrift.

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van Laborijn, kunt u in beroep gaan.
Dat doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres van de rechtbank vindt u in de brief waarin de beslissing van Laborijn op uw bezwaarschrift staat. Als u het met de uitspraak van de rechtbank ook niet eens bent, kunt u tenslotte in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Hoe dit werkt, leest u in de uitspraak van de rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?