De gemeente Aalten heeft besloten dat meer mensen de energietoeslag aan kunnen vragen. Ook wordt de individuele inkomenstoeslag voor inwoners uit gemeente Aalten verhoogd én komen er meer mensen voor in aanmerking.

Verhoging inkomensgrenzen energietoeslag

De gemeente Aalten wil dat meer mensen de energietoeslag aan kunnen vragen. Daarom zijn de inkomensgrenzen verhoogd van 120 naar 130% van het bijstandsniveau.

Ook huishoudens waar het inkomen wat hoger ligt dan 130% van het bijstandsniveau* kunnen de energietoeslag aanvragen. Zij ontvangen dan een gedeeltelijke toeslag.

*een maximale overschrijding van maandelijks € 108,33 boven de norm van 130%.

Let op! Heeft u al een aanvraag ingediend bij Laborijn (en is deze afgewezen)? Dan wordt uw aanvraag automatisch opnieuw beoordeeld. U krijgt hier in november bericht over.

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de toeslag

Verhoging individuele inkomenstoeslag

Om inwoners uit de gemeente Aalten met een laag inkomen verder te ondersteunen wordt de individuele inkomenstoeslag verhoogd én er komen meer mensen voor in aanmerking.

Per 1 november 2022 wordt de toeslag verhoogd met 8 procent. Ook wordt de inkomensgrens voor deze toeslag van 110% verhoogd naar 120% van het bijstandsniveau.

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de toeslag