De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u minstens 3 jaar van een minimuminkomen* leeft. Het bedrag is vrij te besteden. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen. Doorgaans ontvangt u de toeslag binnen 4 weken na uw aanvraag.

* Met een minimuminkomen wordt een inkomen bedoeld dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum/de bijstandsnorm.

Hoogte

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is in 2024:

Voor inwoners van gemeente Aalten:

€ 460 voor een alleenstaande
€ 592 voor een alleenstaande ouder
€ 658 voor gehuwden

Voor inwoners van Doetinchem:

€ 499 voor een alleenstaande
€ 639 voor een alleenstaande ouder
€ 710 voor gehuwden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • u woont in de gemeente Aalten of Doetinchem
  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
  • uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de inkomensgrens die voor u geldt
  • u bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • u ontving de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag
  • u heeft geen zicht op inkomensverbetering

Aanvragen

Vraag de individuele inkomenstoeslag aan

Automatisch

Na uw eerste aanvraag krijgt u, als u een bijstandsuitkering van Laborijn ontvangt, jaarlijks een nieuw (vooraf ingevuld) aanvraagformulier toegezonden.
U hoeft dan alleen het formulier te ondertekenen en retour te sturen om de toeslag te ontvangen. Wanneer er in het afgelopen jaar iets is gewijzigd in uw persoonlijke situatie kan het zijn dat u geen formulier ontvangt. Vraagt u dan weer een formulier aan.