De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel eenmalige Energietoeslag 2023. Dit betekent dat huishoudens met een laag inkomen binnenkort opnieuw energietoeslag krijgen.

Laborijn verzorgt de betaling van de energietoeslag voor inwoners met een uitkering van de gemeenten Doetinchem en Aalten. Ook voor inwoners met een laag inkomen uit gemeente Aalten verzorgt Laborijn dit.  Laborijn verwacht eind november/begin december de energietoeslag uit te kunnen betalen aan de inwoners met een uitkering.

Hoogte van de toeslag

In de gemeenten Aalten en Doetinchem is de energietoeslag 2023 € 800.
Heeft u in 2023 al € 500 ontvangen als energietoeslag? Dit was een verhoging van de energietoeslag van 2022. Dit maakt dus geen onderdeel uit van deze € 800.

Geen aanvraag nodig

Heeft u een uitkering? Dan hoeft u geen aanvraag te doen voor de energietoeslag 2023. We betalen de energietoeslag automatisch aan u uit. U krijg hier bericht over.
Ook als u vorig jaar de energietoeslag heeft ontvangen, hoeft u geen aanvraag te doen. Wij gaan bekijken of u ook recht heeft op de energietoeslag 2023. U krijgt hier bericht over.

Wel aanvraag nodig

Anders is het als u geen uitkering heeft en vorig jaar géén energietoeslag heeft ontvangen, maar er wel voor in aanmerking denkt te komen. U kunt de energietoeslag dan aanvragen via onze website. Dit kan vanaf december. U vindt dan een aanvraagformulier op onze website.

Meer informatie

Op de pagina 'Doelgroepen en voorwaarden' vindt u meer informatie. Hier leest u onder meer wie de energietoeslag krijgen, wie er in aanmerking komen en welke voorwaarden er gelden.

Doelgroepen en voorwaarden