Ontvangt u een bijstandsuitkering?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van Laborijn als u op 1 november 2023: 

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Aalten of Doetinchem woont en 
 • een bijstandsuitkering heeft ontvangen over de periode van 1 september 2023 tot en met 1 november 2023
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan heeft Laborijn de energietoeslag 2023 in november aan u uitgekeerd.

Woont u in de gemeente Aalten, ontving u geen bijstandsuitkering over de periode van 1 september 2023 tot en met 1 november 2023 maar heeft u wel de energietoeslag 2022 ontvangen?

Dan beoordelen wij automatisch of u in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023. U hoeft de energietoeslag 2023 niet aan te vragen.

Woont u in de gemeente Aalten en valt u niet onder 1 van de hierboven genoemde doelgroepen?

Dan moet u de energietoeslag 2023 bij Laborijn aanvragen om in aanmerking te komen. Op dit moment kunt u de energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Dit kan vanaf december. U vindt dan een aanvraagformulier op onze website.

Bent u toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of is er sprake van een MSNP (minnelijk schuldsaneringstraject)? Ook dan kunt u een aanvraag doen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u woont in de gemeente Aalten
 • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • u heeft een laag inkomen over de maanden september 2023 en oktober 2023. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag. Uit onderstaand tabel kunt u aflezen wat voor u het geldende bedrag is.  

Gezinssamenstelling 

21 jaar tot AOW-leeftijd inclusief vakantiegeld 

Vanaf AOW-leeftijd inclusief vakantiegeld 

Alleenstaand 

€ 1.581,61 

€ 1.764,96 

Alleenstaande met één kostendelende medebewoner* 

€ 1.129,71 

€ 1.198,34 

Alleenstaande met twee kostendelende medebewoner* 

€ 979,08 

€ 1.038,48 

Samenwonend/getrouwd 

€ 2.259,43 

€ 2.396,68 

Samenwonend/getrouwd met kostendelende één medebewoner* 

€ 1.958,16 

€ 2.077,21 

Samenwonend/getrouwd met kostendelende twee medebewoner* 

€ 1.807,55 

€ 1.917,34 

* Een kostendelende medebewoner is een persoon van 27 jaar of ouder die op uw adres woont. Dit kan een kennis zijn, kind, broer, zus of ander familielid of persoon. Uw relatie met de kostendeler is niet belangrijk. Het maakt niet uit of de kostendeler meebetaalt aan het huishouden. 
 

Wat wordt gezien als inkomen? 

Al uw inkomsten worden bij elkaar opgeteld. Tot uw inkomen worden de volgende inkomstenbronnen gerekend:

 • inkomsten uit of in verband met arbeid (zowel loondienst als inkomsten als zelfstandige) 
 • uitkering  
 • alimentatie 
 • inkomsten uit huur 
 • alle inkomsten die u maandelijks opbouwt (denk aan vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Zijn uw inkomsten samen hoger dan het bedrag dat u mag hebben voor de energietoeslag? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door! 

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u deze terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft! Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven?  Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft. 

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

Een aantal doelgroepen heeft geen recht op de energietoeslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die:
 

 • jonger zijn dan 21 jaar
 • in een inrichting verblijven
 • dak- en thuisloos zijn
 • jonger dan 27 jaar zijn en recht op studiefinanciering hebben
 • een inschrijving met een briefadres hebben
 • de energietoeslag 2023 al uitgekeerd hebben gekregen op hun woonadres