Als vervolg op de pilot Simpel Switchen wil gemeente Doetinchem komen tot de methodiek ‘activerend werken’. Buurtplein en Laborijn werken sinds maart intensiever samen om zo de inwoner nog meer centraal te kunnen zetten.

Bij ‘activerend werken’ wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van mensen, in plaats van belemmeringen. Het doel is hulp zo passend, efficiënt en lokaal mogelijk aan te bieden.
Merel Scheinck (re-integratieconsulent bij Laborijn) en Emile Kwak (buurtcoach bij Buurtplein) zitten om de week samen met collega’s van Laborijn en Buurtplein. Ze vertellen over de ervaringen tot nu toe.

"Samen in gesprek met een inwoner"

Merel: “Doordat we fysiek samenwerken kunnen we elkaar beter voorzien van informatie en handvatten. De lijntjes zijn korter, we kunnen sneller schakelen en pakken ook samen casussen op. Zo gaan we bijvoorbeeld samen in gesprek met een inwoner. Zo hoeft hij of zij niet 2 keer hetzelfde verhaal te doen, wat voor de inwoner natuurlijk heel fijn is. Maar ook voor ons, we kunnen meteen bepalen hoe we de inwoner gezamenlijk, vanuit verschillende invalshoeken, kunnen helpen.”

“We leren van elkaar”

“Omdat we als organisaties nu eenmaal een andere taak hebben zijn we vaak geneigd om een casus vanuit ons eigen perspectief te bekijken. Doordat Laborijn werkt binnen de kaders van de Participatiewet en Buurtplein vanuit een zorgkader, kunnen de belangen soms tegenstrijdig zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we nog meer over elkaars werk en werkwijze te weten komen en elkaar ook beter begrijpen. Het wederzijds begrip is enorm gegroeid”, aldus Emile.

Toekomst

Merel: “De wens voor de toekomst is om structureel bij elkaar aan te sluiten. Bijvoorbeeld dat een buurtcoach aanwezig is bij een screeningsgesprek van Laborijn wanneer een inwoner daar behoefte aan heeft. De komende tijd willen we deze aanpak verder uitrollen en ook andere samenwerkingspartners betrekken. Om er zo voor te zorgen dat we de inwoner gezamenlijk nog beter en efficiënter kunnen helpen."