Eind 2022 is de pilot Simpel Switchen Doetinchem afgerond. De pilot, met als doel mensen meer uit zichzelf te laten halen en mee te laten doen op de voor hen best passende plek, is door betrokkenen als zeer positief ervaren. Daarbij staat de inwoner centraal en niet de (wettelijke) regeling. Deze opbrengsten vragen om een vervolg. De gemeente Doetinchem wil daarom komen tot de methodiek ‘activerend werken’. Buurtplein en Laborijn zoeken hiervoor actief de verbinding op.

Zowel Buurtplein als Laborijn zetten zich in om inwoners van Doetinchem (weer) mee te laten doen aan de maatschappij. Daarbij richt Laborijn zich vooral op meedoen door middel van ontwikkeling en werk. Buurtplein richt zich op ondersteuning op meerdere levensdomeinen.

Integrale aanpak

Buurtplein en Laborijn zoeken nu actief de verbinding op om tot een integrale aanpak te komen die ertoe leidt dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden.

Jeroen Spruit, algemeen directeur Laborijn: “We beginnen bij inwoners die op dit moment van beide organisaties dienstverlening ontvangen of gaan ontvangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het versterkend effect van elkaars expertise. We bieden de betrokken professionals de ruimte en het vertrouwen om te komen tot plannen waarbij de ‘ontwikkeling’ van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek.”

Marleen Leurs, directeur-bestuurder Buurtplein BV: “Mooi de energie van onze professionals voor deze aanpak te zien. In de 6 maanden breiden we de doelgroep uit naar inwoners die van 1 van beide organisaties dienstverlening ontvangen en waar raakvlakken zijn waarbij de verbinding tussen Buurtplein en Laborijn kan worden gemaakt. Na de startfase kijken we hoe we de integrale samenwerking tussen Buurtplein en Laborijn structureel vormgeven. Vanzelfsprekend raken ook andere samenwerkingspartners bij dit concept betrokken. Samen met de gemeente kijken we hoe we dit goed vormgeven.“

Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn) en Marleen Leurs (directeur-bestuurder Buurtplein BV) bij de aftrap op 9 maart