Begin 2019 is Laborijn in opdracht van gemeente Doetinchem gestart met het project ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’. In dit project kregen 726 inwoners met een Participatiewet-uitkering een passend traject aangeboden om stappen te kunnen zetten in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt.

In totaal zijn 83 inwoners weer volledig aan het werk en niet meer afhankelijk van een uitkering. Daarnaast hebben 150 inwoners mooie stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt en werken inmiddels parttime. Ook volgen 516 inwoners een traject dat gericht is op passende zorg, participatie of re-integratie.

Laborijn en gemeente Doetinchem zijn blij met de groei die veel inwoners hebben doorgemaakt in de afgelopen twee jaar. Wethouder Jorik Huizinga: ‘Deze mensen waren al geruime tijd afhankelijk van hun uitkering. Dat terwijl ik er van overtuigd ben dat ieder mens in de basis graag wil werken en wil meedoen. Werk vergroot het zelfvertrouwen en de sociale contacten. Toch is het voor mensen soms lastig zelf de handschoen op te pakken, bijvoorbeeld door een gebrek aan zelfvertrouwen. Daarom is het zo goed dat Laborijn actief de hand heeft uitgestoken. En de resultaten mogen er zijn! Veel mensen hebben met ondersteuning van Laborijn mooie stappen gezet en zichzelf ontwikkeld.’

Extra investering

Het project is mogelijk gemaakt door een extra investering van gemeente Doetinchem. Dit heeft het mogelijk gemaakt om met alle 726 deelnemers uitvoerige gesprekken te voeren en op basis daarvan maatwerk te leveren. Jeroen Spruit, adjunct-directeur bij Laborijn: ‘Omdat we de mensen echt hebben leren kennen, hebben we samen passende oplossingen kunnen bedenken. Dat heeft enorm bijgedragen aan de behaalde resultaten. Een fors aantal deelnemers heeft, ondanks dat zij soms lang niet hebben gewerkt, weer een betaalde baan gevonden. En daar waar dat nog niet mogelijk is, zijn er bijvoorbeeld stappen gezet richting vrijwilligerswerk’.
 

Op dinsdag 13 april vond de formele oplevering van de resultaten en een perspresentatie plaats. Jeroen Spruit overhandigde een brochure met de resultaten aan Jorik Huizinga.