Ik heb mijn aanvraag ingediend. Hoe gaat het nu verder?

U heeft uw aanvraagformulier volledig ingevuld. En u heeft deze tijdens het gesprek ondertekend. Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? En de ondersteuning naar werk?  

Beoordeling aanvraag

Een consulent inkomen beoordeelt uw aanvraag voor een uitkering.

Aanvullende gegevens

Als wij nog vragen hebben dan sturen wij u een (aangetekende) brief. Lever de gegevens zo snel mogelijk in. Heeft u deze gegevens niet of kunt u deze niet op tijd inleveren? Neem dan contact met ons op.
 

Afhandelingstermijn aanvraag

Wij streven ernaar om u binnen 4 weken duidelijkheid te geven. Lukt dat niet? Dan kijken wij of u een voorschot kunt krijgen.

Wij maken samen met u een plan van aanpak

Kunt u op korte termijn aan het werk? Dan maakt u samen met een screener een plan van aanpak. Is de verwachting dat u niet op korte termijn aan het werk kunt? Dan wordt u overgedragen aan een re-integratieconsulent. U maakt samen met de re-integratieconsulent een plan van aanpak. U gaat direct aan de slag met de afspraken uit het plan van aanpak.

Ondersteuning naar werk of andere activiteiten

U krijgt een contactpersoon voor de ondersteuning naar werk of andere activiteiten. Afhankelijk van uw situatie is dit een screener, re-integratieconsulent of jobcoach.

Ondersteuning naar werk of andere activiteiten

Wanneer u een uitkering van Laborijn ontvangt is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient. Soms kunt u dit op eigen kracht, soms heeft u daar wat hulp bij nodig. Laborijn heeft verschillende diensten om u op weg te helpen.

Screeningsgesprek

U vult een digitale vragenlijst in met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. In het screeningsgesprek brengen wij uw persoonlijke situatie in beeld. Zo krijgen wij zicht op uw mogelijkheden voor werk of andere activiteiten. 

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de screening in zijn werk gaat.

Op de pagina 'Ik zoek werk'  vindt u meer informatie.

Kan ik een voorschot krijgen?

Heeft u een uitkering aangevraagd? En duurt het langer dan vier 4 weken voor er een beslissing is genomen? Dan heeft u recht op een voorschot. Een voorschot is een lening die later moet worden terugbetaald.

Kan ik direct een voorschot krijgen?

Wilt u direct een voorschot? Of eerder dan binnen 4 weken? Dat kan als u kunt aantonen dat u het echt hard nodig heeft en als u op geen enkele andere manier aan geld kan komen. Neem dan contact op met uw consulent.

Wanneer krijg ik geen voorschot?

U krijgt geen voorschot als u nog niet alle gevraagde informatie op tijd heeft ingeleverd.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn aanvraag?

Wij hebben 8 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Wij streven naar een beslissing binnen 4 weken.

De beslistermijn van 8 weken kan verlengd worden als wij nog niet alle gegevens van u hebben ontvangen. Wij sturen u hier dan altijd een brief over.

Laborijn is te laat met beslissen. Wat nu?

Wij hebben 8 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Zijn wij te laat met het beslissen op uw aanvraag? Neem dan telefonisch contact met ons op en vraag naar de stand van zaken. Als wij te laat zijn met het beslissen op uw aanvraag, dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

Hoe kan ik mijn recht op een dwangsom inroepen?

Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u Laborijn in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Dit kan op de volgende manier:

  • download het formulier ingebrekestelling
  • print de brief uit en vul de gegevens in
  • stuur de brief naar Laborijn, postbus 236, 7000 AE Doetinchem

Laborijn heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?