Wij bieden financiële ondersteuning, begeleiding en advies aan startende ondernemers en kijken mee naar doorstartmogelijkheden voor gevestigde ondernemers. Wilt u stoppen met uw bedrijf? Ook dan kan het ondernemerssteunpunt u helpen.

Het ondernemerssteunpunt baseert zich bij de financiële ondersteuning en begeleiding op de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Wij bieden ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.