Sinds 1 januari 2022 is er de nieuwe Wet inburgering. De wet heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving.

Laborijn begeleidt voor de gemeenten Doetinchem en Aalten alle inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering.

Hoe wij dat doen? Bekijk hier de video:

Klik hier voor meer informatie over onze aanpak bij inburgering