Voor welke periode geldt de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)?

De regeling wordt eenmalig uitgekeerd. En heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met juni 2021.

Welke informatie moet ik aanleveren?

U dient een aanvraag via het online aanvraagformulier.

Klik hier om naar het formulier te gaan

Daarin wordt u verzocht een kopie (foto/scan) aan te leveren van:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart
 • een bankpas (van aanvrager)
 • bewijs van inkomsten van februari 2020 en februari 2021:
   
  • loondienst: salarisstrook
  • zelfstandige: winst- en verliesrekening
  • directeur: salarisstrook
  • uitkering: uitkeringsspecificatie

Wie kunnen er beroep doen op de regeling?

De doelgroep is erg breed. Voorop moet staan dat er sprake is van een terugval in inkomsten door de coronacrisis waardoor de noodzakelijke kosten niet meer betaald kunnen worden.

De regeling is bijvoorbeeld bedoeld voor:

 • ondernemers die opdrachten zijn kwijtgeraakt
 • flexwerkers die minder worden opgeroepen
 • werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen
 • huishoudens die teruggevallen zijn op een uitkering (bijstand, Bbz, IOAW, WW, ZW) 
 • huishoudens die geen inkomen uit werk hebben en ook geen recht op een Tozo-uitkering

Wat is inkomstenterugval?

Als u inkomen tijdens de coronacrisis minder dan 25% lager is dan voor de coronacrisis, dan krijgt u geen tegemoetkoming.

Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

U krijgt een tegemoetkoming in de woonkosten.

Is de vergoeding belast of onbelast?

De vergoeding is onbelast. U betaalt dus geen belasting over deze vergoeding.

De tegemoetkoming voor de woonkosten is lager dan mijn daadwerkelijke kosten?

Dat klopt. Wij verstrekken een tegemoetkoming. Helaas kunnen wij niet uw daadwerkelijke kosten vergoeden.

Geldt de TONK-uitkering met terugwerkende kracht?

De TONK wordt verstrekt in een eenmalige uitkering. De TONK-uitkering verstrekken wij over de gehele eerste periode (1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021).

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de inkomstenterugval. In het aanvraagproces ziet u voor welk bedrag u in aanmerking komt.

Geldt er een vermogenstoets?

Nee, er geldt geen vermogenstoets. We kijken dus niet of u vermogen heeft waarmee u de kosten deels zelf kunt betalen.

Geldt er een draagkracht?

Nee, er geldt geen draagkracht. We kijken dus niet of u (of uw partner) nog vermogen heeft
waarmee u de kosten deels zelf kunt betalen.

Geldt er een drempelbedrag (een minimumbedrag)?

Ja, er geldt een soort drempelbedrag. Huishoudens met een inkomen dat is gedaald, maar met minder dan 25%  komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

In welke vorm (lening of om niet) wordt de uitkering verstrekt?

In beginsel betalen wij de uitkering om niet. Dit betekent dat u dit niet terug hoeft te betalen.

Komt mijn partner ook in aanmerking voor een TONK-uitkering?

Nee, de TONK-uitkering verstrekken wij per huishouden.

Hoe stelt Laborijn de hoogte van de tegemoetkoming vast?

Wij kijken naar het inkomen van u (en uw partner) op twee momenten, namelijk een peilmaand voor de coronacrisis en een peilmaand tijdens de coronacrisis.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer krijg ik een besluit?

Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen. Heeft u dringende vragen? Dan kunt een e-mail sturen naar aanvraagcorona@laborijn.nl.

 

Ik heb een (toekennings-) besluit ontvangen. Wanneer ontvang ik de uitkering?

Wij betalen de uitkering zo snel mogelijk aan u uit. Het is afhankelijk van uw bank of de uitkering ook dezelfde dag op uw rekening staat.

Ik heb een e-mail ontvangen van Laborijn. Wat is Zivver?

Wij versturen onze besluiten digitaal. In ons besluit kan privacygevoelige informatie staan. Om deze informatie te beschermen versturen wij onze besluiten met behulp van Zivver. Leest u de instructie in de e-mail goed door. Als u de stappen volgt uit de e-mail krijgt u het besluit geopend.

Lukt dit niet? Neem dan gerust contact op.

Klik hier voor meer informatie over Zivver

Ik heb een aanvraag ingediend maar wil deze intrekken, kan dat?

Dat kan. Stuur een e-mail naar aanvraagcorona@laborijn.nl met daarin uw naam, cliëntnummer en de omschrijving:'intrekking aanvraag'. Geef daarbij ook kort reden aan waarom u de aanvraag intrekt. U ontvangt dan van ons een brief met de bevestiging van uw intrekking.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?

Heeft u vragen die hier niet tussen staan? Neem dan gerust contact met ons op.
 

Klik hier voor onze contactgegevens

Heeft u gevonden wat u zocht?