Waarom is deze regeling er?

Wij willen parttime werk stimuleren. Wij hebben daarvoor een premie bedacht. Dit doen wij in de vorm van een pilot. Wij kunnen tijdelijk premies voor u reserveren. Zolang u inkomsten heeft uit parttime werk, reserveren wij 50% van uw inkomsten uit arbeid in de vorm van een premie. Hierbij geldt een maximum van € 200 per maand.

Hoe lang geldt deze regeling?

De reservering van de premies doen wij zolang u inkomsten uit parttime werk heeft en een uitkering ontvangt. Dit doen wij tijdens de pilotperiode van deze regeling. De pilot loopt van maart 2021 tot maart 2023.

Ik ben jonger dan 27 jaar, heb ik ook recht op deze premiereservering?

De impulsregeling is niet bedoeld voor mensen jonger dan 27 jaar.
De wet staat zo’n stimuleringspremie voor jongeren niet toe.

Kunnen zowel mijn partner als ikzelf deze premiereservering krijgen?

Zowel u als uw partner (met bijstandsuitkering en parttime werk) heeft recht op de premie. Het maximum van € 200 per maand geldt dan voor u gezamenlijk. 

Wanneer ontvang ik de premie?

Wij reserveren maandelijks uw premie en betalen dit 2 keer per jaar uit, namelijk in juni en in december.

Ik ga werken. Krijg ik naast inkomstenvrijlating ook de premiereservering?

Ja, dat kan. De 2 regelingen kunnen allebei worden toegepast. Dit betekent dat u maximaal 6 maanden 25% inkomstenvrijlating kunt krijgen en dus ook maximaal tot maart 2023 een reservering van 50% van uw inkomsten. Voor de maanden dat u inkomstenvrijlating krijgt geldt dan het maximum van €226 voor de 2 regelingen samen.

Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding. Heeft dit invloed op de premiereservering?

Een vrijwilligersvergoeding kan invloed hebben op de belasting van de premiereservering. Het is daarom belangrijk dat u ons doorgeeft wanneer u een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Informeer uw consulent als u een vrijwilligersvergoeding ontvangt of gaat ontvangen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Rekenvoorbeeld (zonder inkomstenvrijlating)

U bent alleenstaand en ontvangt een bijstandsuitkering van € 1.000 per maand. Per maand u verdient u € 300 per maand met parttime werk. U ontvangt dan € 700 aan aanvullende bijstand. De premiereservering is € 150 per maand (50% van uw inkomsten uit arbeid).

Rekenvoorbeeld (met inkomstenvrijlating 25%*)

U bent alleenstaand en ontvangt een bijstandsuitkering van € 1.000 per maand. Per maand u verdient u € 300 per maand met parttime werk. Van uw inkomsten wordt € 225 in mindering gebracht op uw uitkering. De inkomstenvrijlating is € 75 (25% van €300). U ontvangt € 775 aanvullende bijstand. De premiereservering is dan € 75 (25% van €300).

* Deze tijdelijke inkomstenvrijlating van 25% is voor inwoners boven de 27 jaar. Deze vrijlating is maximaal 6 maanden. De vrijlating geldt voor personen die algemene bijstand ontvangen en tijdens de bijstandsperiode aan het werk gaan

Rekenvoorbeeld (met inkomstenvrijlating 12,5%*)

U bent alleenstaand en ontvangt een bijstandsuitkering van € 1.000 per maand. Per maand u verdient u € 300 per maand met parttime werk. Van uw inkomsten wordt € 262,50 in mindering gebracht op uw uitkering. De inkomstenvrijlating is € 37,50 (12,5% van €300). U ontvangt € 737,50 aanvullende bijstand. De premiereservering is dan € 112,50 (37,50% van €300).

* Deze tijdelijke inkomstenvrijlating van 12,5% is voor een alleenstaande ouder boven de 27 jaar die belast is met de volledige zorg voor zijn of haar kind onder de 12 jaar.  Deze vrijlating is maximaal 30 maanden en stopt zodra het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Om voor deze vrijlating in aanmerking te komen moet eerst de algemene inkomstenvrijlating van 25% volledig zijn doorlopen