Vanaf 1 juni 2024 is de rol van inkomensconsulent bij Laborijn beschikbaar.

Als een werkzoekende geen of onvoldoende inkomsten heeft, dan zorgt de vakgroep inkomen voor het tijdig en rechtmatig verstrekken van inkomensvoorzieningen. Daarmee draagt de afdeling bij aan de financiële stabiliteit van inwoners die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Daarnaast verzorgt de afdeling voor inwoners met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt sociale activeringstrajecten. Het doel van deze trajecten is om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, zodat zij op termijn weer zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hierbij werkt de afdeling nauw samen met de deelnemende gemeenten en met sociaal maatschappelijke partners.

Als inkomensconsulent heb je binnen Laborijn contact met collega’s van andere vakgroepen en afdelingen om informatie uit te wisselen en af te stemmen.

Bekijk de vacature op Werken in Gelderland(externe link)(externe link)

Hier kun je ook solliciteren.

Solliciteren kan t/m 14 april 2024.