Om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht te geven in hun arbeids- en leermogelijkheden en om hun begeleidingsbehoefte in kaart te brengen, breiden we ons ontwikkelaanbod uit. De uitbreiding wordt gerealiseerd door een nauwere samenwerking met WerkRaat, TPC en Elver waarmee kennis, infrastructuur en expertise worden gebundeld. 
 

Inwoners kunnen bij deze drie organisaties kennismaken met verschillende vakrichtingen zoals horeca, groen, elektrotechniek en ICT. Zo kunnen zij een of meerdere beroepen ervaren en ontdekken of dit bij hen past.

Krista van der Stelt, re-integratieconsulent bij Laborijn: “Stap één is een screening, bij een, twee of alle drie de organisaties. Door middel van een screening kunnen wij, samen met de inwoner, achterhalen wat passend is en vervolgens advies uitbrengen over de inzet en inrichting van re-integratieactiviteiten. Het screeningsrapport en een persoonlijk gesprek met een professional van 1 van de betrokken partners biedt inzicht in de competenties en mogelijkheden van de inwoner. Ook kijken wij samen naar factoren die het hervatten van werk of opleiding kunnen belemmeren en brengen advies uit over de wijze waarop de inwoner zich kan versterken.”

Na de screening volgt er een leerwerktraject met een werkervaringsplek (bij WerkRaat, TPC of Elver) of een leerwerktraject met opleiding (bij WerkRaat of TPC). Een leerwerktraject met een werkervaringsplek wordt ingezet voor een inwoner die bij aanvang nog niet bemiddelbaar is naar betaald werk. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek en afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van het traject is om de inwoner zodanig te begeleiden en te laten ontdekken dat betaald werk en/of een opleiding toch wel tot de mogelijkheden behoort.

Bij een leerwerktraject met opleiding wordt de inwoner door een professional van WerkRaat of TPC in een periode van 3 tot 6 maanden geholpen om de stap te maken van beschermd leren en stagelopen naar een reguliere werkplek. Naast de stage kunnen inwoners specifieke korte vakgerichte opleidingen volgen die afgesloten worden met een branche certificaat of diploma.

Optimaal gebruik van elkaars professie en netwerk

Marjolijn Molenaar, manager ontwikkeling, participatie en re-integratie bij Laborijn:
“Door deze intensieve samenwerking maken we optimaal gebruik van elkaars professie en netwerk. Dit met als doel dat deelnemers hun intrinsieke motivatie vergroten en de kans krijgen om door te stromen naar een passende werkplek, met of zonder passende opleiding.”

_____________________________________________________________________________

Werkraat

WerkRaat biedt leerwerkplekken voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Het stimuleren en ontwikkelen van talent is de belangrijkste drijfveer binnen WerkRaat.

TPC

Het Techniek Praktijk Centrum (TPC) is een oriëntatiecentrum in Doetinchem voor jongeren en (jong) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vervolgopleiding of daginvulling. Het TPC heeft oriëntatie mogelijkheden op diverse gebieden binnen de techniek en bouwnijverheid. Zij verzorgen voor de Achterhoek praktijkgerichte maatwerktrajecten, screeningen en werken samen met werkgevers, scholen en aanbieders van daginvulling.

Elver

Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking en betrokkenen. Elver ondersteunt mensen op het gebied van wonen, behandeling, daginvulling en scholing. Het uitgangspunt van Elver is bijdragen aan het levensgeluk van de mens door te denken in ontwikkelingsmogelijkheden en talenten.

V.l.n.r.: Henk Knippink (WerkRaat), Kristel Kok (TPC), Marjolijn Molenaar (Laborijn) en Ric Engelberts (Elver)