Schoonmaakbedrijf Mabeon en Laborijn zetten succesvolle samenwerking voort

Schoonmaakbedrijf Mabeon heeft de Europese schoonmaakaanbesteding van Laborijn gewonnen. Sinds 2006 verzorgt Mabeon al het dagelijkse schoonmaakonderhoud, de glasbewassing en het vloeronderhoud bij de 3 locaties van Laborijn.

Bijzonder bedrijf

Mabeon is een bedrijf uit Doetinchem, dat schoonmaak-, conciërge- en inpakwerkzaamheden uitvoert voor bedrijven en instellingen. “Het is een bijzonder bedrijf omdat wij werken met een mix van arbeidsgehandicapte mensen en medewerkers uit de reguliere arbeidsmarkt. Onder andere Wsw-medewerkers van Laborijn werken bij ons. Wij verzorgen de opleiding, begeleiding, detachering van personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn”, aldus Rob Migchelbrink, directeur Mabeon.

PSO 30+ certificaat

Mabeon heeft een PSO 30+ certificaat. Deze hoogste PSO-trede toont aan dat tenminste 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is iets wat Laborijn heel belangrijk vindt. Jeroen Spruit, waarnemend algemeen directeur Laborijn: “Wij hebben bewust gekozen voor een aanbestedings­procedure waar alleen ondernemers aan kunnen deelnemen die echt onze uitgangspunten voor een inclusieve arbeidsmarkt onderschrijven. In deze samenwerking zorgen we voor werk en ontwikkelmogelijkheden voor onze inwoners en Wsw-collega’s.”  

Foto: Jeroen Spruit (links) en Rob Migchelbrink tekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Jarenlange samenwerking

Jeroen Spruit vindt het fijn dat Laborijn met Mabeon blijft samenwerken: “Wij werken al jaren samen met Mabeon (Mabeon is in 2006 opgericht met de hulp van de rechtsvoorganger van Laborijn, Wedeo) en dit naar volle tevredenheid. Ik verwacht dat dit de komende jaren ook zo blijft. Mabeon past bij Laborijn; onze Wsw-medewerkers zijn gedetacheerd bij Mabeon en Mabeon heeft een aantal medewerkers vanuit de Wsw in dienst genomen. Daarnaast krijgen zij de juiste persoonlijke begeleiding. Ook vanuit Laborijn. Die persoonlijke begeleiding is iets dat wij heel belangrijk vinden”. Ook Rob Migchelbrink is blij dat zij de aanbesteding hebben gewonnen: "Laborijn is een hele belangrijke samenwerkingspartner voor ons waar we veel medewerkers opleiden en door laten groeien naar een reguliere baan. In de afgelopen jaren hebben velen de weg naar een reguliere baan gevonden via het traject Laborijn/Mabeon. Ook de komende jaren zullen weer tientallen mensen deze mooie weg kunnen volgen."

Foto: Rob Migchelbrink (links), Jeroen Spruit en 3 medewerkers van Mabeon