Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering, die sinds januari 2022 van kracht is, uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. Voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in de gemeente Aalten werkt Laborijn nauw samen met Figulus Welzijn(externe link).

De Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving.

“Inburgeren is meer dan de taal leren, participeren en werken”

Jeroen Spruit (waarnemend algemeen directeur Laborijn): “Bij de uitvoering van de wet maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en expertise van samenwerkingspartners. We zijn ervan overtuigd dat de professionals het echte verschil in de begeleiding  maken. Inburgeren is meer dan de taal leren, participeren en werken. Het betekent ook aandacht voor welzijn, gezondheid en snel ‘landen’ in de gemeente, de wijk, de buurt of het dorp. We zijn blij dat Figulus Welzijn één van de organisaties is die zich samen met ons voor de nieuwkomers inzet.”

Maatschappelijke begeleiding door Figulus Welzijn

Figulus Welzijn verzorgt voor de nieuwkomers in Aalten de maatschappelijke begeleiding. Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
“De nieuwkomers worden tijdens de eerste periode van huisvesting in de gemeente door ons begeleid bij allerhande praktische zaken zoals het afsluiten van contracten gas, water, elektra en de ziektekostenverzekering. Ook wordt hulp geboden bij het zoeken naar een huisarts en een school voor de kinderen. En we laten nieuwe inwoners zo snel mogelijk meedoen in onze sociale netwerk, met behulp van datzelfde sociale netwerk. Zoals de sport- en cultuurverenigingen, kerkelijke organisaties en buurthuizen. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd bij de lokale (sport) verenigingen, doen ze mee met buurtactiviteiten en zijn vrijwilliger bij lokale evenementen. Zo worden ze snel opgenomen in ons ‘Naoberschap’.”

Op 3 februari tekenden Laborijn en Figulus Welzijn de samenwerkingsovereenkomst.

De digitale ondertekening door Jeroen Spruit (waarnemend algemeen directeur Laborijn) en Eric Wichgers (Directeur - Bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo)