Sinds kort zijn inwoners die bij Laborijn hun inburgering doen regelmatig bij de Stadswerkplaats van de Stadskamer vinden.

Stichting Stadskamer is een voorliggende voorziening voor (arbeidsmatige) dag invulling. Zij zet zich in voor het scheppen en faciliteren van mooie plekken waar mensen elkaar ontmoeten, plekken die uitnodigen tot verbinding en beweging, tot zo gewoon mogelijk meedoen. In de praktijk wordt de Stadskamer vaak gevonden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De ruimte van Laborijn waar veel activiteiten voor inburgeraars georganiseerd worden grenst aan de Stadswerkplaats, die in het pand van Laborijn te vinden is. Dit wordt nu benut door inburgeraars ook bij de ‘buren’ langs te laten gaan.

Bij de Stadswerkplaats krijgen zij de kans om zich te oriënteren en een beeld te krijgen van verschillende werkzaamheden. Zo kunnen ze er hout bewerken, werken aan computers en andere elektronische apparatuur, fietsen maken en kennis maken met assemblage-werkzaamheden.

"Hier komen de inburgeraars in contact met andere inwoners en met de Nederlandse taal"

Sultan Tosun, trainer/re-integratieconsulent Laborijn: “Naast dat dit een mooie plek is om te ontdekken waar je kwaliteiten liggen, helpt het ook met de integratie. Hier komen de inburgeraars in contact met andere inwoners en met de Nederlandse taal. Een leuke manier dus om meer over jezelf te ontdekken maar ook om anderen en de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen.”

"Wij gaan uit van de motivatie en vraag van mensen zelf"

Bennie Hebbink, coach bij de Stadskamer: “We zoeken steeds meer de samenwerking op, dat vind ik mooi om te zien. Naast inburgeraars komen er ook regelmatig andere inwoners via Laborijn bij ons. De re-integratieconsulenten van Laborijn weten ons steeds beter te vinden. Zij lopen regelmatig binnen om de inwoners te laten zien wat wij doen. Vaak zien we die inwoners vervolgens vaker. Bij ons kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende werkzaamheden. Wij gaan uit van de motivatie en vraag van mensen zelf. En we merken dat dat heel goed werkt.”