Laborijn werkt met verschillende organisaties samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

Vanuit het Werkgeversservicepunt Achterhoek werkt Laborijn samen met werkgevers om bijvoorbeeld mensen met een DGI of Wajong-uitkering een geschikte werkplek te bieden.

Karen Gerrits, accountmanager:

“Voor werkgevers gaan we op zoek naar geschikte kandidaten maar dit doen we ook andersom. Als een kandidaat zich bij ons meldt, kijken we naar de mogelijkheden en gaan dan op zoek naar een geschikte werkplek. Dit doen we bijvoorbeeld in samenwerking met Work Coach Connect, een bureau in social recruitment & detachering dat zich heeft gespecialiseerd in het vinden van passende werkplekken voor kandidaten met een doelgroepindicatie (DGI).”

Harold Bastiaans is een van de eigenaren van dit bureau en vertelt erover:

“Wij helpen maatschappelijk betrokken ondernemers een positieve bijdrage te leveren door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de eigen organisatie. Onze unieke werkwijze maakt dat er op kandidaat-niveau een match wordt gemaakt.”

Feeling met de kandidaat

“We gaan met de werkzoekende in gesprek en proberen zo eerst feeling te krijgen met de kandidaat: wie ben je, wat wil je doen, wat heb je gedaan, waar moeten we rekening mee houden? Als we dat weten gaan we kijken of daar een passende werkgever voor te vinden is. Vanuit Laborijn hebben nu 4 mensen bij ons een contract.”  

Eén van de kandidaten die vanuit Laborijn in contact is gebracht met Work Coach Connect heeft inmiddels een passende werkplek gevonden. Ze vertelt erover:

“Harold heeft in de gesprekken die ik met hem gehad echt gekeken naar wat voor mij belangrijk is. Mijn DGI is gebaseerd op ADHD en ik heb nu een werkgever die hiermee rekening houdt waardoor ik mijn werk goed kan doen. Het is fijn om begrepen te worden“.