Na vroeger in Syrië te hebben gewerkt als buschauffeur, gaat Safwan Mohammed in Nederland aan het werk als buschauffeur. Hij volgde het opleidingstraject ‘Project statushouders’ bij Keolis Nederland. Zijn re-integratieconsulent, Karin van der Storm, vertelt erover.

Karin: “In oktober 2015 kwam meneer Mohammed bij ons in beeld, nadat hij was herenigd met zijn gezin. Sindsdien heeft hij zijn inburgeringstraject succesvol doorlopen, heeft hij kennisgemaakt met de Nederlandse cultuur en maatschappij via het integratie-en participatieproject ‘Samen Achterhoek’ en heeft hij deelgenomen aan diverse re-integratietrajecten via Laborijn.”
Het vinden van passend werk bleek vanwege de medische situatie van meneer niet eenvoudig. Het inzetten van een opleidingstraject werd daarom noodzakelijk geacht om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Opleidingstraject

Medio 2020 is meneer gestart met het opleidingstraject ‘Project statushouders’ bij Keolis Nederland; een leerwerktraject om statushouders om te scholen, te begeleiden en ontwikkelen naar het vak van buschauffeur en door te laten stromen naar een dienstverband bij Keolis. Karin: “Als gevolg van de corona-maatregelen en de taalbarrière duurde het traject langer dan vooraf gedacht. Maar na vele uren thuisstudie en de inzet van een tolk, heeft meneer zijn theorie-examens begin 2021 succesvol afgerond. In oktober heeft hij ook zijn praktijkexamen gehaald. Ik ben heel trots op hem! Een fantastisch mooi resultaat!
Zijn enorme positieve inzet is beloond met een contract bij Keolis voor 32 uur per week. Mede bereikt door samen te werken met Keolis, Kreeft Opleidingen en het Leerwerkloket (Op IJver). Maar voornamelijk bereikt door de inzet en het tomeloze doorzettingsvermogen van Safwan zelf. Wat een ontwikkeling heeft deze man doorgemaakt en wat heeft hij hard gewerkt. Het is hem gegund!”

Kansen aan elkaar verbinden

Jorik Huizinga (wethouder van gemeente Doetinchem met Inburgering in zijn portefeuille): “Het opleidingstraject is een schitterend voorbeeld van hoe je kansen aan elkaar kunt verbinden. Nieuwkomers in Nederland hebben vaak een taalachterstand en daardoor moeite met het vinden van een baan. Tegelijkertijd zijn er genoeg branches waar bedrijven moeite hebben met het vinden van personeel. Door deze uitdagingen aan elkaar te verbinden, kunnen we het mes aan twee kanten laten snijden. Nieuwkomers krijgen de kans zich te ontwikkelen om zo uiteindelijk de arbeidsmarkt te betreden. Dat is een mooie ontwikkeling en ik ben trots op succesverhalen zoals die van Safwan Mohammed.”