Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Klik hier voor meer informatie 

Bent u zelfstandige? En heeft vanaf 1 oktober 2021 financiële ondersteuning nodig? 

Heeft u als ondernemer na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning dan kunt u vanaf die datum weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Tot 1 januari 2022 wordt de Bbz-regeling vereenvoudigd uitgevoerd:

  • de gemeente hoeft geen vermogenstoets uit te voeren
  • de bbz-regeling kan met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden worden aangevraagd (dus per 1 december 2021 kan nog aangevraagd worden met ingang van 1 oktober 2021)
  • de gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz vast per kalendermaand

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gewone Bbz weer.

Let op! Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor de Tozo of TONK. De aanvraag kost ook meer tijd. Eén van de zaken waarnaar gekeken wordt is of uw bedrijf vóór corona levensvatbaar was en of uw bedrijf dat na de tijdelijke ondersteuning weer zal zijn.

Hoe kan ik een Bbz-regeling vereenvoudigd aanvragen?

U neemt telefonisch of per e-mail contact met ons op via 0314 654 654 of zelfstandigen@laborijn.nl. U heeft een telefonisch gesprek met een van onze Bbz-specialisten en krijgt een vereenvoudigd Bbz aanvraagformulier toegestuurd. Ook laten wij u weten welke bewijsstukken u moet inleveren. U vult het aanvraagformulier in en stuurt deze naar ons terug, inclusief de bewijsstukken. De Bbz-specialist beoordeelt vervolgens uw aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?