Bij Laborijn kunt u ook terecht voor re-integratie. Bijvoorbeeld als u een medewerker heeft die ondersteuning nodig heeft bij participatie of re-integratie in het arbeidsproces. Of als u een medewerker heeft die tijdelijk zijn of haar reguliere functie niet (goed) kan uitoefenen.

Waarom interessant?

De medewerkers van Laborijn hebben een schat aan ervaring en beschikken over gerichte expertise rond het (intensief) begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. We zetten onze expertise in voor uitkeringsgerechtigden en onze Wsw’ers, maar ook voor externe personen die willen of moeten re-integreren in het reguliere arbeidsproces.

We bieden maatwerk, afgestemd op de medewerker en de opdrachtgever. Afhankelijk van wensen en behoeften zetten we uiteenlopende modules in. U kunt bij Laborijn rekenen op professionele en intensieve begeleiding.

Hoe werkt dat?

U heeft een kandidaat die ondersteuning nodig heeft bij participatie of re-integratie in het arbeidsproces. Of u heeft een medewerker die tijdelijk zijn of haar reguliere functie niet (goed) kan uitoefenen. Aan de hand van uw opdracht en doelstelling houden wij een intake met uw kandidaat of medewerker. Vervolgens stellen we een re-integratietraject op en stemmen dit plan met u af.

Gedurende het hele traject krijgt de medewerker een persoonlijke trajectbegeleider die hem begeleidt en coacht. Vaak bieden we de werknemer eerst een tijdelijke werkplek aan binnen onze eigen organisatie. Zo krijgen we het beste beeld van de persoon, van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden en van de zaken die om specifieke aandacht vragen.

We zetten verschillende modules in. We ontwikkelen basale werknemersvaardigheden en ondersteunen de medewerker bij de zoektocht naar passende en kansrijke arbeid. Met arbeidsactivering laten we de medewerker weer wennen aan werk en krijgen we een goed beeld van de belastbaarheid, inzetbaarheid en competenties. We gebruiken een toetsingsinstrument (Dariuz) om in een praktijksituatie het functioneren, de competenties, ontwikkelpunten en loonwaarde van de medewerker vast te stellen. De resultaten daarvan vormen de basis voor succesvolle re-integratie.

Interesse?

Neem contact op met 1 van onze accountmanagers

Heeft u gevonden wat u zocht?