Elke inwoner van Doetinchem met een afstand tot de arbeidsmarkt verdient een passende (werk)plek om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom bundelen vijf (zorg)organisaties hun krachten in de pilot ‘Simpel Switchen’. Estinea, Iris Zorg, de Stadskamer, Workmate Company en Laborijn zetten zich binnen de pilot in om 25 inwoners van Doetinchem een passende (werk)plek te bieden en de overgang naar deze nieuwe plek makkelijker te maken.

Inwoners die door bijvoorbeeld een langdurige uitkeringssituatie, (psychische) kwetsbaarheid of verstandelijke beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ervaren vaak drempels om stappen te zetten in hun loopbaan. Zo is er angst voor verlies van inkomen en rechten als het op de nieuwe (werk)plek toch niet gaat. Daarbij zorgt de overgang naar een nieuwe plek, zoals van dagbesteding naar betaald werk, voor het nodige papier- en regelwerk door de verschillende financieringen van deze plekken. Ook ontbreekt het nu aan een overzicht van beschikbare plekken in en om Doetinchem. De ketensamenwerking die binnen de pilot wordt gerealiseerd, helpt inwoners om simpel door te kunnen stromen van dagbesteding naar betaald werk en andersom.

25 deelnemers

Tijdens de pilotperiode van een jaar begeleiden trajectbegeleiders, participatie- en jobcoaches de 25 deelnemers, die allen verbonden zijn aan één van de vijf organisaties, naar (vrijwilligers)werk. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen, interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Doordat de vijf organisaties, met ieder hun eigen specialisme, hun werkzaamheden en aanbod nauw op elkaar afstemmen en regelzaken versimpelen, kunnen de deelnemers makkelijker een stap zetten naar een werkplek bij een andere organisatie, ook als het een stapje ‘terug’ is. Oftewel: Simpel Switchen.

Landelijk initiatief

Het initiatief in Doetinchem is onderdeel van het landelijke offensief 'Simpel Switchen in de Participatieketen’ van de Rijksoverheid. Het Rijk wil dat mensen meer uit zichzelf halen en mee kunnen doen op de voor hen best passende plek. Dit kan zijn in een reguliere baan, een baan via de banenafspraak, beschut werk of een plek in de dagbesteding. Simpel Switchen wil de overgangen makkelijker maken en ervoor zorgen dat mensen ook terug kunnen vallen als het werken even niet lukt.

Estinea (externe link)ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de Achterhoek en Twente. IrisZorg(externe link) biedt begeleiding, behandeling en beschermd wonen aan mensen met een verslaving en maatschappelijke opvang in onder meer Gelderland. De Stadskamer(externe link) is een voorliggende voorziening voor (arbeidsmatige) dagbesteding in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Berkelland. Workmate Company(externe link) ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting opleiding, participatie en werk door middel van maatwerk op het gebied van wonen, leerwerktrajecten, ambulante begeleiding en dagbesteding.