Iedereen op de voor haar of hem best passende plek laten meedoen. Dat is kort gezegd het doel van de pilot ‘Simpel Switchen’, waar gemeente Aalten ervaring mee opdoet.

Op verzoek van de gemeente Aalten brengt Laborijn, samen met Estinea, sinds april 2021 van een aantal Aaltense inwoners het mogelijke arbeidspotentieel (opnieuw) in beeld. Hiervoor zijn 15 inwoners geselecteerd. Zij zijn óf met een Wsw-indicatie bij Laborijn werkzaam, óf doen arbeidsmatige dagbesteding vanuit een Wmo-indicatie óf komen daarvoor in aanmerking.

De aanpak

De inwoners zijn geselecteerd vanuit een multidisciplinair projectteam, dat is samengesteld uit medewerkers van Estinea, gemeente Aalten en Laborijn. Dit op basis van informatie van en over de inwoner en de betrokkenen daaromheen, zoals familieleden en (zorg)professionals. Het doel is om met inzet van de verschillende expertises rondom de inwoner doorstroom te realiseren naar de best passende plek met een duidelijk perspectief.

Inwoners ontwikkelen zich waardoor ze meer aankunnen of moeten juist een stapje terugdoen omdat het even minder gaat. Daarom is het belangrijk om de obstakels weg te nemen die een overstap naar een andere fase in de participatieketen belemmeren. Hiervoor moeten drempels om werk te aanvaarden worden weggenomen en de overgangen tussen de verschillende participatiefasen worden versoepeld. Daarbij wordt ook de inkomenssituatie van de inwoner meegenomen, welke gevolgen heeft doorstroom naar een andere plek voor het inkomen van de inwoner. 

En hoe gaat het nu?

Inmiddels zijn er, na ruim 8 maanden, al mooie stappen gemaakt met de deelnemers; van een dagbestedingsplek naar een werkervarings- of betaalde baan en van een Wsw-werkplek naar een meer passende dagbestedingsplek.
Van de deelnemers met een lopende Wmo-indicatie voor dagbesteding zijn 5 deelnemers gestart met een werkervaringsbaan via Laborijn. Daarvan hebben inmiddels 2 deelnemers een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen na een geslaagde proefplaatsing en zal de arbeidsovereenkomst van een derde deelnemer binnen enkele weken van start gaan.
De 4 deelnemers met een Wsw-indicatie zijn gestart bij een Wmo-dagbestedingsplek. Ze zijn er opgebloeid nu ze opnieuw stappen hebben gezet richting een zinvolle daginvulling. Een mogelijke uitkomst is dat dagbesteding inderdaad passender is, of dat het op termijn weer gaat leiden tot een andere passende (Wsw-)werkplek. 

Vervolg

De pilot loop nog tot en met maart 2022. De komende tijd worden er ook voorbereidingen getroffen voor de periode na de pilot. Zo wordt er onder andere gekeken naar de borging van de financiële situatie van de betrokken deelnemers en de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen.

Informatiebijeenkomst en contact

In 2022 organiseert het projectteam een informatiebijeenkomst over Simpel Switchen in de gemeente Aalten, voor zowel de reeds betrokken partijen als andere partijen in de regio. Dit zal bij voorkeur een fysieke bijeenkomst zijn, als de maatregelen rondom corona dit toelaten. Wilt u geïnformeerd worden over die bijeenkomst of heeft u vragen over de pilot? Neem dan contact op met Krista van der Stelt (projectleider Simpel Switchen) via 06 42 05 96 06 of krista.van.der.stelt@laborijn.nl.

Wilt u meer lezen over de landelijke ontwikkelingen rondom Simpel Switchen?
Klik dan hier om naar ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ op de website van Divosa te gaan

Afbeelding: www.samenvoordeklant.nl