Het is tot nu toe niet gelukt om de cao SW en de cao Aan de slag, die nog een looptijd hebben tot en met respectievelijk 31 december 2025 en 31 december 2023, open te breken. Dit terwijl de economische omstandigheden daar nu juist wel om vragen.

Algemeen directeur Jeroen Spruit: “Een goede cao is als een waterdicht dak op het huis. En het huidige dak van onze collega’s is lek. Daarom doet de directie en het dagelijks bestuur van Laborijn (bestaande uit bestuurders van gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland) in een open brief een dringende oproep aan de partijen die betrokken zijn bij de cao SW en de cao Aan de slag om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en snel te komen tot structurele oplossingen voor onze doelgroepen. Daarbij past vervolgens ook een passende financiële dekking om deze aanpassingen als werkgever uit te kunnen voeren. Alleen met een goede aangepaste cao maken we het dak voor onze medewerkers weer waterdicht”. 

Laborijn voert de Wsw ook uit voor gemeente Oude IJsselstreek en gedeeltelijk voor gemeente Bronckhorst. Ook wethouder Haverdil (gemeente Oude IJsselstreek) en wethouder Peppelman (gemeente Bronckhorst) ondersteunen dit initiatief.

Klik hier om de open brief te lezen