Op 19 mei vond de eerste bijeenkomst van Ontmoeten & meedoen* plaats. Het doel van dit project is om inwoners uit de wijken Overstegen, Schöneveld en Noord op een laagdrempelige manier sociaal te activeren. Door elkaar te ontmoeten en samenkomsten te organiseren. Zo’n 50 inwoners kwamen bij VV Doetinchem bijeen om ideeën uit te wisselen.

Ger Melissen, voorzitter van VV Doetinchem, vertelt over het project:
“We willen weten waar inwoners behoefte aan hebben en hoe we hen kunnen helpen om mee te doen in de maatschappij. Zodat zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten. We willen een sterke verbondenheid realiseren waardoor er betere participatiemogelijkheden voor de wijkbewoners, de vereniging en de belangenorganisaties ontstaan. Voor de eerste bijeenkomst hebben we ons met name gericht op inwoners met een migratieachtergrond. In de komende weken worden op verschillende wijzen meerdere wijkbewoners uitgenodigd.”


Wout Koster, re-integratieconsulent bij Laborijn, over de eerste bijeenkomst:
“Gule Shekho is inwoner van wijk Noord en vrijwilliger bij het Maatschappelijk ActiveringsCentrum van Buurtplein. Zij heeft veel wijkbewoners enthousiast gekregen om de bijeenkomst bij te wonen. De organisatie is heel blij met de rol die zij als aanjager, klankbord en verbinder pakt in dit project. Mede dankzij haar inzet is een grote groep inwoners met elkaar en de betrokken organisaties in gesprek gaan over hun ideeën.

Ik heb veel inwoners gesproken die allemaal graag willen meedoen, onderdeel willen uitmaken van de maatschappij en vooral onderdeel willen zijn van hun stad en buurt. Er zijn veel mooie ideeën voorbij gekomen, van kookclubs tot sportlessen speciaal voor vrouwen of kinderen en van rondleidingen/proeflessen bij sportclubs tot meedoen als vrijwilliger bij taallessen in de bibliotheek. Opvallend was dat de aanwezigen niet alleen iets willen ‘halen’ maar zich ook willen inzetten als bijvoorbeeld sportmaatje of taalmaatje om op deze manier ook iets te ‘brengen’. Mooi om te merken hoeveel energie de inwoners meebrachten en met veel enthousiasme konden vertellen wat ze nu missen in het aanbod of wat ze daarin veranderd willen zien. Er zijn veel mooie ideeën genoteerd waar we mee aan de slag kunnen!“


*Ontmoeten & meedoen is een samenwerkingsverband van VV Doetinchem, Humanitas, Stadskamer, Buurtplein, coalitie Erbij Doetinchem, Gemeente Doetinchem en Laborijn.